2019-01-10 14:15

Aktuell prognos för spåren i Vasaloppsarenan

Det är ett ganska tunt lager med natursnö på vissa delar längs arenan och detta försvårar spårdragningen. Vi har på dessa sträckor svårt att preparera spåren med pistmaskin där prepareringen sker bitvis med skoter och spårkälke. Men vi jobbar på för fullt för att du ska kunna åka hela Vasaloppssträckningen från Sälen till Mora eller Halvvasan med start i Oxberg lagom till helgen.

Under veckan som varit har vi jobbat med att färdigställa sträckan Eldris – Hemus och Krångåsen – Läde (se bilden). Dessa sträckor kommer att prepareras med pistmaskin under fredaseftermiddagen/kvällen. Det kan dock finnas ett parti mellan Läde (slaktladan) – Lädebacken (1 km norr om Läde) där det kan saknas snö för preparering utifrån att vi kommer att fortsätta vår utkörning av konstsnö kommande vecka.

Här kommer prognosen inför kommande helg den 12–13 januari

Sälen (Berga By) – Smågan 11 km: Packad natursnö – preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras 11/1.

Smågan – Mångsbodarna 13 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras 11/1.

Mångsbodarna – Risberg 10 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 9/1.

Risberg – Evertsberg 13 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 9/1.

Evertsberg – Vasslan 7 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 9/1.

Startplats Oxberg – Vasslan 9 km: Packad natursnö, preparerat med spårkälke och packrulle vilket ger möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 10/1.

Vasslan – Oxberg 8 km: Packad natursnö, preparerat med spårkälke och packrulle vilket ger möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 10/1.

Oxberg – Hökberg 5 km: Packad natursnö, preparerat med spårkälke och packrulle vilket ger möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 10/1.

Hökberg – Lädebacken 3 km: Packad natursnö – preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras 11/1.

Lädebacken (1 km norr om Läde)– Läde (stora ladan) 1 km: här kan det saknas snö för preparering, utifrån att vi kommer att fortsätta vår utkörning av konstsnö kommande vecka. (ta då av skidor och gå)

Läde(slaktladan) – Eldris 5 km: Konstsnö, preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras den 11/1.

Eldris – Mora skidstadion 6 km: Konstsnö, preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun) Prepareras den 11/1.

Mora skidstadion – Mora 3 km: Packad natursnö och prepareras troligen med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun) Prepareras den 11/1.

Kom ihåg att Vasaloppsarenan är ett naturreservat. Plocka ihop eventuellt skräp och lämna området lika rent och fint som du fann det. Stort tack på förhand!

Våra huvudsponsorer