2019-01-04 19:47

Aktuell spårstatus i Vasaloppsarenan

Det är ett ganska tunt lager med natursnö i stora delar längs arenan och detta försvårar spårdragningen. Vi har svårt att köra med pistmaskin, det är även svårt att packa snön och spåra med spårkälke.

På de sträckor där konstsnön ligger kommer vi att packa och dra upp spår efterhand. De sträckor där vi endast har natursnö längs arenan får vi vänta med spårdragning tills det kommer mer natursnö.

Under nästkommande vecka med start tisdagen den 8/1, kommer konstsnöutläggningen att starta på sträckan Krångåsen – Hökberg. Av säkerhetsskäl och för att inga olyckor skall inträffa ber vi ödmjukast att ni respekterar avspärrningar, skyltar och följer våra anvisningar.

Aktuell spårstatus, gäller fredag den 4/1 i Vasaloppsarenan

Sälen (Berga By) – Smågan 11 km: Packad natursnö – preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 3/1.
Smågan – Mångsbodarna 13 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepderades den 3/1.
Mångsbodarna – Risberg 10 km: Packad natursnö och preparerat med spårkälke för klassisk åkning. Preparerades den 2/1
Risberg – Evertsberg 13 km: Packad natursnö och preparerat med spårkälke för klassisk åkning. Preparerades den 2/1
Evertsberg – Vasslan 7 km: Packad natursnö och preparerat med spårkälke för klassisk åkning. Preparerades den 3/1
Startplats Oxberg – Vasslan (Halvvasan) 9 km: Prepareras EJ
Vasslan – Oxberg 8 km: Packad natursnö och preparerat med spårkälke för klassisk åkning. Preparerades den 3/1
Oxberg – Gopshus 4 km: Packad natursnö och preparerat med spårkälke för klassisk åkning. Preparerades den 3/1
Gopshus – Hökberg 5 km: Packad natursnö och preparerad med spårkälke för klassisk åkning. Preparerades den 3/1.
Hökberg – Krångåsen 7 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 3/1.
Krångåsen – Eldris 4 km: Konstsnö, preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades den 3/1.
Eldris – Låsbåkk (1 km söder Eldris) 1 km: Konstsnö, preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun) Preparerades den 2/1.
Låsbåkk (1 km söder Eldris) – Mora skidstadion 5 km: Packad natursnö och preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun) Preparerades den 2/1.
Mora skidstadion – Mora 3 km: Packad natursnö och preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun) Preparerades den 2/1.

Kom ihåg att Vasaloppsarenan är ett naturreservat. Plocka ihop eventuellt skräp och lämna området lika rent och fint som du fann det. Stort tack på förhand!

Våra huvudsponsorer