2016-06-16 08:37

Några nya bansträckningar till Vasaloppets sommarvecka 2016

Som bekant arbetar Vasaloppsorganisationen varje år med att utveckla och förbättra Vasaloppsarenan. Även i år kan vi därför presentera några banförändringar till cykel- respektive löploppen. Här kan du läsa om dessa.

Cykelvasan 90 och Cykelvasan Öppet Spår
När det gäller Cykelvasan 90 och Cykelvasan Öppet Spår är det 2 km som fått ny sträckning mellan Smågan och Mångsbodarna. Under sträckan mellan dessa två klassiska kontroller når du banans högsta punkt på 525 m ö h när du passerar ”Boggskärloksvägen”. Här, efter ungefär 16 kilometers cykling från starten, kommer den nya sträckningen på cirka 2 km: Ett parti som underlagsmässigt kan jämföras med en gammal fäbodväg som slingrar sig fram genom naturskön terräng och passerar tre stycken myrpartier på en total sträcka av 200 meter. Här möts du av cykeltrall för första gången. Den är 3,5 meter bred och har lagts ut för att skydda känslig mark. Efter det skymtar Dysbodarnas fäbod och slutligen kommer du fram till Ringnäsvägen. (Därefter blir det grusväg i drygt 3 km innan du rullar lätt på asfalt ner mot kontrollen i Mångsbodarna. Ta det extra försiktigt vid avfarten från asfalt.) Grön linje på kartan nedan visar den nya cykelsträckningen, röd linje den tidigare sträckningen.

bild_karta_ny strackning_cykel_2016_750

Vasaloppet har en långsiktig plan för Cykelvasan att komma av trafikerad väg. Från att halva loppet premiäråret 2009 gick på trafikerad väg har vi nu kommit ner till 1,7 km efter årets förändring. Från tolv vägkorsningar har vi nu kommit ner till endast en vägkorsning i Evertsberg som fortfarande är kvar. Årets nya sträckning påverkar inte totalsträckans längd och det är heller inga större höjdskillnader från föregående år.

bild_vasaloppsled_VSV_2016_750
Vasastafetten och Ultravasan 90

Vasastafetten och Ultravasan 90 har 4,5 km ny sträckning efter Mångsbodarna, en gammal fin stig där Vasaloppsleden går (se bilden ovan). Hela den nya sträckbeskrivningen Mångsbodarna–Risberg lyder därmed:
”Lätt utför i blockstensterräng på slingrande och bitvis stenig terrängstig i 4,5 km till Tennäng. Därefter tuff löpning på bark och grus uppför slakmotan till Risbergs fäbod och avslutande kilometern på fin och fast mark utför i fäbodmiljö. (Vasaloppsled + Vasaloppsspår)”

Grön linje på kartan nedan visar den nya löpsträckningen, röd linje den tidigare sträckningen.

bild_karta_ny strackning_lopning_2016_750
OBS! För att läsa mer om banunderlaget i de olika sommarloppen, välj respektive lopp under ”Våra lopp” i menyn här ovan på hemsidan. Där finns även detaljerade loppkartor med höjdangivelser att studera.

Våra huvudsponsorer