2021-06-16 13:52

Nya besked påverkar inte Vasaloppssommaren 2021

I måndags kom nya förslag från regeringen på lättnader i restriktionerna för bland annat motionslopp. För Vasaloppets del påverkar dessa lättnader dessvärre inte det tidigare  beslutet om att satsa på Hemmavasan som drar igång 3 juli och pågår till 22 augusti och ersätter Vasaloppets sommarvecka 2021.
– Vi vill inget hellre än att arrangera lopp för alla i Vasaloppsarenan men tyvärr råder det fortfarande stor osäkerhet kring förutsättningarna, säger Johan Eriksson, Vasaloppets vd.

Om det nya förslaget för motionslopp går igenom skulle detta innebära att deltagartaket utomhus höjs till 900 idrottsutövare från 1 juli. Taket ska enbart gälla i start- och målområdet vilket gör att det kan vara fler tävlande ute på banan om man till exempel använder sig av olika startgrupper. Deltagartaken kommer även fortsättningsvis att kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

– Om förslaget går igenom, vilket vi inte vet i dagsläget, är det ännu oklart hur förordningarna kommer att tolkas av verkställande myndigheter. Det saknar vi fortfarande svar på. Därför startar vi Hemmavasan som planerat veckan efter midsommar och hoppas och tror på en bred uppslutning i hela Sverige i sommar, säger Johan Eriksson.

Beslutet att inte arrangera sommarveckan på plats i Vasaloppsarenan i augusti togs i slutet på maj. Då var planen och prognosen från myndigheterna högst 900 deltagare i motionslopp. Vasaloppets sommarvecka lockar årligen 25 000–30 000 deltagare och i maj var redan över 15 000 anmälda till något av loppen.
– Det är bra att det här beskedet kommer så att kollegor som arrangerar mindre lopp eller ligger lite längre fram i tiden nu kan genomföra sina arrangemang. För oss handlar det dock om många och stora förberedelser där vi har en mängd olika ledtider, både våra egna och bland annat myndigheternas, som vi måste förhålla oss till, säger Johan Eriksson.

Det handlar exempelvis om ansökningsprocesser för att få tillstånd att arrangera en offentlig tillställning, vilket krävs för arrangemang i den här storleken, och lokala tillstånd för att stänga av gator och torg. En viktig faktor är också belastningen på sjukvården. Motionslopp som samlar så här många deltagare behöver ett nära samarbete med den lokala sjukvården.
– Vi har en tät dialog med sjukvården här i Dalarna och vi varken vill eller ska öka på deras belastning nu under sommaren, säger Johan Eriksson.

Alla som varit anmälda till ett lopp i Vasaloppets sommarvecka 2021 har erbjudits att antingen flytta sin startplats till nästa år eller delta i Hemmavasan där man kan göra sitt lopp när som helst och var som helst 3 juli – 22 augusti.

Elittävlingarna av Cykelvasan 90, Ultravasan 90 och Ultravasan 45 kommer att arrangeras i Vasaloppsarenan torsdag 19 augusti och söndag 22 augusti. Detta utifrån de riktlinjer som funnits för elitidrottsutövare sedan tidigare. Vasaloppet har också undersökt möjligheter att utifrån de nya förslagen på lättnader i restriktionerna för motionslopp göra olika bedömningar för olika grupper.
– I slutänden har vi gjort bedömningen att Hemmavasan är det alternativ som möjliggör för så många som möjligt att kunna genomföra sitt lopp i sommar, säger Johan Eriksson.

Våra huvudsponsorer