2017-01-17 09:22

Tidsstraff för nedskräpning i Vasaloppsspåren

Nu tar Vasaloppet krafttag för att komma tillrätta med allt skräp som slängs längs spåret under loppen. Blir en deltagare påkommen med att slänga skräp kommer han eller hon att bestraffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Vasaloppsspåret är ett naturreservat och spåren går över marker som ägs av 900 olika markägare. Enligt svensk lag är det förbjudet att skräpa ner och Vasaloppet har i flera år arbetat för nolltolerans mot nedskräpning i Vasloppsarenan men inte fått den önskade effekten.
– Tyvärr har skräpet i spåret snarare ökat på senare år och som ett led i vårt hållbarhetsarbete där vi har miljöarbetet i fokus väljer vi nu att se till att det blir märkbara konsekvenser för den som bryter mot regeln, säger Eva-Lena Frick, vd för Vasaloppet.

Samtidigt som den nya regeln införs gör Vasaloppet flera insatser för att underlätta för deltagarna att kunna slänga skräp på rätt ställen. Sju nya skräpzoner placeras ut på lämpliga platser mellan de ordinarie sju kontrollerna och tydliga skyltar och symboler ska visa var du kan slänga ditt skräp.
– Vi är inte ute efter att sätta dit någon samtidigt som vi vill visa att vi tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar. I dag återvinner vi cirka 15 ton pappersmuggar och arbetar för att få till 100 procent källsortering men här behöver vi våra deltagares hjälp, säger Eva-Lena Frick.

Regeln med tidstillägg på 15 minuter gäller för alla deltagare och i samtliga tio lopp under vinterveckan och kan till exempel i Vasaloppet innebära att en deltagare flyttas ned ett startled i seedningen inför 2018 års lopp. För att kontrollera att regeln följs kommer Vasaloppet att ha personal utrustade med kamera längs med spåret. Samma taktik som använts för att bevaka att ingen skejtar.

När det gäller elitåkarna förs en särskild dialog med dem där Vasaloppet kräver att varje team själva ansvarar för och plockar upp det skräp som slängs längs med spåret. Något som alla team som Vasaloppet varit i kontakt med ställer sig helt bakom.
– Vi kommer att ha personal på plats i de officiella langningszonerna som både informerar och bevakar att regeln följs. Vi har också varit i kontakt med andra arrangörer, bland annat En Svensk Klassiker, som också vill sprida budskapet om nolltolerans mot nedskräpning i de olika arenorna och förhoppningsvis är det här snart en självklarhet för deltagare i alla större svenska motionsarrangemang, säger Tommy Höglund, Vasaloppets sportchef.

Under Vasaloppets vintervecka 2017 är det tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt:

  • I soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
  • I de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
  • Där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger

Våra huvudsponsorer