2020-05-06 10:58

Vasaloppet flyttar målområdet närmare centrum – ny målportal byggs upp

I och med förändringar i infrastrukturen och projekt Genomfart Mora, där Europaväg 45 breddas in mot Mora centrum och det byggs nya cykel- och gångvägar, påverkas också området kring Vasaloppets arrangemang. Bland annat innebär detta att mållinjen i alla Vasaloppets lopp kommer att flyttas.

Under drygt ett år har Vasaloppet, i nära samarbete med Mora kommun, arbetat och planerat för att skapa ett nytt område för både Vasaloppsmässan och målområdet utifrån förändringar i infrastrukturen i centrala Mora. I och med den nya genomfarten och ombyggnationer har Vasaloppet även tagit tillvara möjligheten att stärka upplevelsen för både deltagare och publik. Samtidigt som all aktivitet flyttas närmare gågatan och centrum.
– Vi vill ha fokus på festkänsla och upplevelse. Området runt Vasaloppets Hus och parkerna i centrum har varit ett viktigt område för handel ända sedan 1600-talet. Att nu fortsätta använda Tingshusparken och Stapelhusparken för våra arrangemang gör att vi för traditionen vidare och skapar en mötesplats som är hållbar över tid, säger Mats Rylander, projektledare på Vasaloppet.

– Det här är något vi ser positivt på i Mora kommun. Det kommer att gynna handeln i centrum och går hand i hand med den övriga utvecklingen i Mora. Förändringen är i linje med hur genomfartsprojektet påverkar och andra planer för Mora, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

– Nu sprids folkfesten på bättre sätt över hela Mora, fortsätter Anna Hed, Mora kommun.

En följd av ombyggnationerna blir också att mållinjen i Vasaloppets olika lopp flyttas. En ny målportal, som blir identisk med den nuvarande, kommer att byggas upp inför arrangemangen i höjd med klockstapeln precis vid i rondellen vid Vasagatan. Upploppet blir därmed cirka 100 meter kortare.
– Längden på upploppet på Vasagatan har förändrats flera gånger under historien även om målet varit på i princip samma plats sedan 1922. Och den totala sträckan på loppen kommer inte att förändras nämnvärt då bansträckningarna justeras nästan årligen bland annat beroende på hur markförhållandena i Vasaloppsarenan ser ut, säger Mats Rylander.

Den nuvarande målportalen, som blev permanent 1986, kommer stå kvar på sin ursprungliga plats och blir en del av ett så kallat medaljtorg, en plats där deltagare får ta emot sin medalj efter målgång, möta upp nära och kära, ta bilder och insupa Vasaloppskänslan.
– Vår nuvarande, klassiska målportal får en fortsatt viktig roll som ett landmärke som lockar besökare och turister året runt. Det vi nu gör är att vi förlänger upplevelsen för deltagarna som gått i mål och låter dem njuta längre av sin prestation istället för att direkt skicka dem vidare till väskutlämning och dusch. Vi tror att det här blir ett lyft för både deltagare, publik och Morabor, säger Mats Rylander.

Vid Vasaloppets vintervecka 2021 kommer det nya målområdet att användas för första gången, samtidigt som bygget av Genomfart Mora då är i full gång.

Förändringarna av Vasaloppets målområde innebär bland annat att:

  • En ny, temporär målportal, identiskt med den nuvarande, byggs upp inför varje arrangemang i höjd med klockstapeln, som uppfördes 1672. Nya läktare, som påminner om en amfiteater, byggs upp kring målet.
  • Närheten till gågatan i Mora centrum förstärks och ger besökare möjlighet att ta del av den lokala handeln.
  • Ett nytt mässtält, cirka 600 kvadratmeter sommartid och 1 600 kvadratmeter vintertid, byggs upp i Tingshusparken för nummerlappsutlämning, utställare, butik med mera.
  • I Stapelhusparken byggs en scen upp för bland annat prisceremonier och speakrar.
  • Restaurangen i Vasaloppsmässan tas bort, istället hänvisas besökare och publik till restauranger och caféer i Mora centrum samt tillfälliga matställen som serveringar och foodtrucks i Tingshusparken och vid Vasaloppets Hus.
  • Stranden-området kommer även i framtiden att användas för logistik och Vasaloppets egen busstrafik.

FAKTA/ Längden på Vasaloppets upplopp
Även om målet har funnits på mer eller mindre samma plats sedan 1922 så har längden på upploppet på Vasagatan i Mora förändrats flera gånger genom historien.
– 1922 och 1923 kom åkarna in på Vasagatan med 100 meter kvar till målet.
– 1924–1950 rundade spåret klockstapeln och upploppssträckan på själva Vasagatan blev cirka 160 meter lång.
– 1951–1957 gick spåret upp förbi Smidjegrav (nuvarande ishockeyarenan) och på Hantverkargatan. Då åkte deltagarna sedan cirka 700 meter på Vasagatan.
– Från 1958 fick Vasaloppsspåret sin nuvarande sträckning över Hemulån bakom Zornmuseet och ut på Vasagatan. ”Det förrädiskt långa upploppet på Vasagatan”, som det ofta har kallats, har sedan målportalen permanentades år 1986 varit 440 meter långt.
– Det nya upploppet blir, från och med Vasaloppets vintervecka 2021, cirka 340 meter från Zornmuseet till den nya mållinjen.

Bilden överst på sidan: Vy över Vasaloppets nya målområde med uppbyggda läktare. Mora kyrka och klockstapeln till höger och den nya Vasaloppsmässan i Tingshusparken till vänster.

Fler bilder

Vy från upploppet in mot det nya Vasaloppsmålet med klockstapeln till vänster. Det ”förrädiskt långa upploppet” kortas nu med cirka 100 meter när mållinjen i Vasaloppets samtliga lopp flyttas.

Vy från gågatan in mot Tingshusparken med den nya planerade Vasaloppsmässan.

Så här såg upploppet mot Vasaloppsmålet ut under vinterveckan 2020.

Upploppet in mot Vasaloppsmålet 1945 som rundade klockstapeln. Den nya målportalen kommer nu byggas upp vid klockstapeln.

Vasaloppets sommarvecka 2020 (Anmälan pausad)
Fre 14 aug: Cykelvasan Öppet Spår. 94 km. Start Sälen
Fre 14 aug: Cykelvasasprinten. 1 km. Lindvallen. Start Sälen
Lör 15 aug: Cykelvasan 90. 94 km. Start Sälen
Sön 16 aug: Cykelvasan 30. 32 km. Start Oxberg
Sön 16 aug: Ungdomscykelvasan. 32 km. Start Oxberg
Sön 16 aug: Cykelvasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Trailvasan 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Ultravasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Ultravasan 90. 90 km. Start Sälen
Lör 22 aug: Vasastafetten. 4,5–15 km. 90 km löparstafett för tiomannalag. Start Sälen
Lör 22 aug: Vasakvartetten. 19,1–24,2 km. 90 km löparstafett för fyramannalag. Start Sälen

Vasaloppets vintervecka 2021 (Anmälan öppen)
Fre 26 feb: Vasaloppet 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 27 feb: Tjejvasan. 30 km. Start Oxberg
Sön 28 feb: Ungdomsvasan. 9 km start Eldris, 19 km start Hökberg
Sön 28 feb: Öppet Spår söndag. 90 km. Start Sälen
Mån 1 mar: Öppet Spår måndag. 90 km. Start Sälen
Tis 2 mar: Vasaloppet 45. 45 km. Start Oxberg
Fre 5 mar: Stafettvasan. 9–24 km. 90 km stafett för femmannalag. Start Sälen
Fre 5 mar: Nattvasan 90. 90 km. Parlopp i fri stil. Start Sälen
Fre 5 mar: Nattvasan 45. 45 km. Parlopp i fri stil. Start Oxberg
Lör 6 mar: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris
Sön 7 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen

Gilla Vasaloppet på Facebook, och följ oss på Instagram!

Våra huvudsponsorer