2019-06-03 14:06

Vasaloppet inspirerar barn och unga till mer aktivitet

Forskningsrapporterna är eniga; både barn och unga rör sig för lite i dag. Dessutom är det stor skillnad på hur aktiva olika grupper är. Med projekt som Barnens Vasalopp och Vasaloppets skolutmaning vill Vasaloppet inspirera fler barn och ungdomar att komma ut i naturen och röra på sig och tidigt i livet lägga grunden till en aktiv och hälsosam livsstil.

Flera forskningsartiklar som publicerats de senaste åren visar att barn i dag rör sig för lite. Endast en tredjedel av alla svenska 4-åringar når upp till de rekommenderade målen för daglig rörlighet. Många spenderar halva dagen stillasittande vilket, enligt forskarna, är alarmerande.

En rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att enbart 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i årskurs 5 och årskurs 8 samt gymnasiets årskurs 2, når den nivå av aktivitet, pulshöjande motion och träning i minst 60 minuter per dag, som den svenska läkarkåren rekommenderar för unga för att få positiva effekter på hälsan. I genomsnitt sitter unga stilla i nio timmar per dag.
– Vasaloppets övergripande mål är att vara en motor och en morot för folkhälsa och motion och barn och unga är en viktig målgrupp för oss. Flera rapporter visar på oroväckande siffror för barns hälsa och även att det är stora skillnader mellan olika grupper, bland annat utifrån ålder och kön. I dag jobbar vi med flera olika projekt som syftar till att stimulera aktiviteter längre ner i åldrarna, säger Eva-Lena Frick, Vasaloppets vd.

Barnens Vasalopp når ut till alla

Det ska vara enkelt och smidigt. Och självklart roligt och utmanande. Att få barn och unga att röra sig mer behöver varken vara avancerat eller krångligt.
– Barnens Vasalopp visar hur roligt och enkelt det kan vara att röra på sig. Vi har inga resultatlistor eller tidtagning och barnen kan själva välja hur långt de vill springa, cykla eller åka skidor. Vårt mål är att nå ut till alla barn oavsett kön, ålder och tidigare förutsättningar, säger Johan Rydén, evenemangsansvarig på Vasaloppet.

De första Barnens Vasalopp startades av Vasaloppet och Svenska Skidförbundet just för att inspirera barn till ett aktivt och hälsosamt liv. I dag arrangeras Barnens Vasalopp tillsammans med Vasaloppets samarbetspartner Stadium och Sporrong och är en utveckling av det traditionella Vasaloppet i tre upplagor: Barnens Vasalopp skidor, Barnens Vasalopp cykel och Barnens Vasalopp löpning. Konceptet består av flera delar: en aktivitet som förskolor, fritids, skolor och idrottsföreningar själva kan arrangera med Barnens Vasaloppspaket som finns att beställa till mindre kostnad, en nationell turné med stopp över hela landet där barn får möjlighet att testa på skidåkning, cykel och löpning samt Barnens Vasalopp under Vasaloppets vintervecka respektive sommarvecka där Barnens Vasalopp arrangeras på skidor, cykel och för löpning i Mora och Sälen.

Vasaloppets skolutmaning – i mål för andra året i rad

Vasaloppets skolutmaning är ett samarbete mellan Vasaloppet och Swix där en summa av försäljningen av den officiella Vasaloppsstaven går till att få fler ungdomar att röra på sig och komma ut i skidspåret. En idrottslärare får chansen att träna och genomföra Ungdomsvasan tillsammans med en av sina klasser (årskurs 4–9). All utrustning, resor, övernattning i Mora och startplatser till Ungdomsvasan är en del av vinsten. Tillsammans med en av de officiella Vasaloppscoacherna utformar den vinnande klassen sen ett utbildningsprogram som även kan bli en del av den ordinarie idrottsundervisningen.
– Totalt har vi under de två åren vi genomfört Vasaloppets skolutmaning fått in nära 200 ansökningar och många har berört oss i juryn på djupet. Klart är att det finns ett stort behov av den här typen av aktiviteter ute i skolorna och många engagerade lärare som vill hitta medel för att aktivera sina klasser, säger Lena Hermansson, sponsoransvarig på Vasaloppet.

Redan första året beslöt Vasaloppet och Swix att även utse ett andra och ett tredje pris i Vasaloppets skolutmaning då så många klasser ansökte. Andra priset bestod av utrustning och startplatser till Ungdomsvasan till klassen och som tredje pris får samtliga klasser som skickat in en ansökan även startplatser Ungdomsvasan.

Ansökningar till Vasaloppets skolutmaning 2020 öppnar i slutet av augusti

Mer om Vasaloppets skolutmaning här 

Mer om Barnens Vasalopp här

Hänvisade forskningsartiklar:

Berglind D, hansson L, Tynelius P, Rasmussen F. Levels and Measured Physical Activity and Sedentary Time in 4-Year-Old Swedish Children. Patterns of Objectively

Nyberg G, Få unga rör sig tillräckligt, centrumforidrottsforskning.se

 

Våra huvudsponsorer