2019-11-15 08:04

Vasaloppsnyhet inför 2020: Medalj till alla!

Att få en medalj efter målgång är en viktig symbol för väldigt många deltagare i motionslopp. Vasaloppet har tidigare bara delat ut medaljer i vissa lopp, men nu har Vasaloppets ledning beslutat att från och med Vasaloppets vintervecka och Vasaloppets sommarvecka 2020 kommer alla deltagare som fullföljer sitt lopp att få medalj. Tre olika kategorier medaljer kommer att delas ut: Placeringsmedaljer, prestationsmedaljer och deltagarmedaljer, samtliga i ny design och med nytt fint band. Syftet är att stärka ceremonin vid målgång och att alla ska uppmärksammas. Samtidigt kan deltagarna välja att inte ta emot medaljen om man inte vill ha någon.

Placeringsmedaljer
En nyhet är att placeringsmedaljer guld, silver och brons kommer att delas ut till ettan, tvåan och trean i de sex individuella tävlingsloppen Vasaloppet, Tjejvasan, Cykelvasan 90, Ultravasan 90, Ultravasan 45 och Trailvasan 30.

Prestationsmedaljer
Prestationsmedaljer delas ut i Vasaloppet och Ultravasan 90. I Vasaloppet har prestationsmedaljer delats ut ända sedan 1923 till alla som åker i mål inom segrartiden + 50 procent.

I Vasaloppet 2019 fick 1 926 herrar medalj. Medaljtiden 2019 blev 6.58.53 eftersom Tore Björset Berdals segrartid var 4.39.15. 118 damer fick också medalj i Vasaloppet 2019. Medaljtiden 2019 för damer var 7.21.37 eftersom Britta Johansson Norgrens segrartid var 4.54.24.

I löploppet Ultravasan 90 tilldelas prestationsmedalj till dem som tar sig i mål inom 9,5 timmar (herrar) och 11 timmar (damer).

Deltagarmedaljer
Deltagarmedalj delas ut i Vasaloppets samtliga lopp till alla övriga deltagare (som inte får placerings- eller prestationsmedalj) som fullföljer sitt lopp.

Band från kranskullans dräkt
Bandet till medaljerna har ett mönster som är inspirerat av ett av alla de band som används på Moradräkten. Vasaloppet har valt det band som finns på förklädet (magden) och väskan (liråkuppan) i kranskullans dräkt som tillhör Vasaloppet.

De nya medaljerna kommer inte att vara årsbundna, med tanke på hållbarhetsaspekter. Medaljer som inte delas ut 2020 kan sparas till 2021 och så vidare. Vill deltagarna inte ha någon medalj så behöver de inte ta emot någon efter målgång.

Diplom utdelas också till samtliga deltagare (förutom i Blåbärsloppet).

Sedan tidigare finns även 10- och 20-årsmedaljer för dem som genomfört Vasaloppet eller Öppet Spår 10 eller 20 gånger (ett lopp per år får räknas). Den som har fullföljt Vasaloppet eller Öppet Spår 30 gånger tilldelas en veteranmedalj, medan den som fullföljt 40 eller 50 lopp tilldelas en särskild plakett. Nattvasan 90 räknas in som medaljår från och med 2020.

FAKTA/ Vasaloppets nya medaljer – metall, design och storlek
– Metallen i medaljerna är mässing, bestående av till största delen av återvunnen koppar.
– På medaljernas framsida finns den stiliserade bilden av Gustav Vasa. På baksidan står devisen ”I fäders spår för framtids segrar”.
– Alla medaljer i 90-kilometersloppen är 60 millimeter i diameter.
– Prestationsmedaljen skiljer sig från deltagarmedaljen genom att den har en guldkant runtom.
– De kortare loppens medaljer är 45 millimeter i diameter.

Fotnot från Vasaloppets historia:
Vid det allra första Vasaloppet 1922 fick samtliga som fullföljde loppet en ”minnespenning”. Till det andra loppet 1923 fastställdes maximitiden för att erhålla minnespenningen till segrartiden + 50 procent. Tidningen Dalpilen kommenterade detta: ”Efter vad som visade sig i fjol är denna begränsning för de flesta av ringa eller ingen betydelse.”

Kommande arrangemang i Vasaloppsarenan

Vasaloppets vintervecka 2020
Fre 21 feb: Vasaloppet 30 (f d Kortvasan).  30 km. Start Oxberg
Lör 22 feb: Tjejvasan. 30 km. Start Oxberg
Sön 23 feb: Ungdomsvasan. 9/19 km Start Eldris/Hökberg
Sön 23 feb: Öppet Spår söndag. 90 km. Start Sälen
Mån 24 feb: Öppet Spår måndag. 90 km. Start Sälen
Tis 25 feb: Vasaloppet 45 (f d Halvvasan). 45 km. Start Oxberg
Fre 28 feb: Stafettvasan. 9–24 km. Femmannalag. Start Sälen
Fre 28 feb: Nattvasan 90. 90 km. Tvåmannalag. Start Sälen
Fre 28 feb: Nattvasan 45. 45 km. Tvåmannalag. Start Oxberg
Lör 29 feb: Blåbärsloppet. 9 km. Start Eldris
Sön 1 mar: Vasaloppet. 90 km. Start Sälen (FULLTECKNAT)

Vasaloppets sommarvecka 2020
Fre 14 aug: Cykelvasan Öppet Spår. 94 km. Start Sälen
Fre 14 aug: Cykelvasasprinten. 1 km. Lindvallen. Start Sälen
Lör 15 aug: Cykelvasan 90. 94 km. Start Sälen
Sön 16 aug: Cykelvasan 30. 32 km. Start Oxberg
Sön 16 aug: Ungdomscykelvasan. 32 km. Start Oxberg
Sön 16 aug: Cykelvasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Trailvasan 30. 30 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Ultravasan 45. 45 km. Start Oxberg
Lör 22 aug: Ultravasan 90. 90 km. Start Sälen
Lör 22 aug: Vasastafetten. 90 km. Löparstafett för tiomannalag. Start Sälen
Lör 22 aug: Vasakvartetten. 90 km. Löparstafett för fyramannalag. Start Sälen

Vasaloppstrippeln 2020
Vasaloppstrippeln 30. Vasaloppet 30 (f d Kortvasan) eller Tjejvasan + Cykelvasan 30 + Trailvasan 30
Vasaloppstrippeln 45. Vasaloppet 45 (f d Halvvasan) + Cykelvasan 45 + Ultravasan 45
Vasaloppstrippeln 90. Vasaloppet eller Öppet Spår söndag eller Öppet Spår måndag + Cykelvasan 90 eller Cykelvasan Öppet Spår + Ultravasan 90

Barnens Vasalopp 2020
Barnens Vasalopp skidor. Sälen och Mora
Barnens Vasalopp cykel. Sälen och Mora
Barnens Vasalopp löpning. Sälen och Mora

Gilla Vasaloppet på Facebook och följ Vasaloppet på Instagram.

Våra huvudsponsorer