Vasaloppets vintervecka 2022Trafikkarta översikt (PDF 2 sidor)

Vasaloppet 30, 25 februari

Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information, se kartor ovan.

Länsväg 1012 är stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplats Oxberg riksväg 70 kl. 06.00–cirka kl. 14.00. Trafik till starten sker via riksväg 70. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Tjejvasan, 26 februari

Länsväg 1025 (Vasaloppsvägen) är enkelriktad från Oxberg till länsväg 1024 i Evertsberg kl. 06.00–14.00. Fordon får föras endast i riktning från Oxberg mot Evertsberg. Trafik till starten sker via riksväg 70. För ytterligare information, se kartor ovan.

Länsväg 1012 stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70 kl. 06.00–14.00. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och Länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Öppet Spår söndag, 27 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00.
Länsväg 1033 är enkelriktad från riksväg 70 via Lövnäs till Hormund kl. 04.00–08.00. Tillåten färdriktning är alltså från riksväg 70 och västerut mot Horrmund.

Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Öppet Spår måndag, 28 februari

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 05.00–09.00. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om Västerdalälven.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Stafettvasan, 4 mars

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 06.00–09.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Länsväg 1012 är stängd för genomfart mellan Oxbergs affär och Startplatsen i Oxberg riksväg 70 kl. 09.00–14.00. Övrig trafik mellan Mora och Sälen hänvisas till riksväg 70 och länsväg 1024 via Älvdalen under dagen.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Vägen upp till växling Hökberg är avstängd för biltrafik.

Nattvasan 90, Nattvasan 45 och Nattvasan 30, 4 mars

Trafik till starten i Oxberg sker via riksväg 70, infart vid Väsadammen för parkering till Nattvasan 30 och Nattvasan 45. Utfart sker över Oxbergsbron ut på riksväg 70. Vägövergången i Oxberg stängd för genomfartstrafik 17.00 – 20.15.

Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl. 19.45–20.15. Genomfartstrafik sträckan Sälen–Transtrand hänvisas till länsväg 1051 på västra sidan om älven.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Vasaloppet, 6 mars

Under Vasaloppet är fordonstrafik på Vasaloppsvägen till stora delar enkelriktad. Tillåten färdriktning är från Sälen till Mora. Det är inte tillåtet att färdas:

 • Länsväg 1024, Evertsberg till Fiskarheden, kl. 07.00–15.00.
 • Länsväg 1025, Oxberg till Evertsberg, kl. 08.00–16.00.

Trafik till Sälen måste vara i Fiskarheden senast kl. 07.00. Detta innebär att resande måste ha passerat Evertsberg senast kl. 06.30.

Överfarten över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt avstängda för reparation.

Vägavstängningar Sälen

Följande vägar är avstängda för all fordonstrafik:

 • 27/2 och 28/2 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 05.00–09.00.
 • 4/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 06.00–9.15.
 • 4/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 19.45–20.15.
 • 6/3 är riksväg 66 stängd för genomfartstrafik mellan Sälen och Transtrand, kl. 04.30–09.30.
Vägavstängningar Mora
 • Fredsgatan (Badstugatan–Björnramsgatan). Förbud att stanna och parkera 24/2 kl. 24.00–6/3 kl. 24.00.
 • Fredsgatan (Vasagatan–Prostgatan). Fordonstrafik förbjuden 24/2 kl. 24.00–6/3 kl. 24.00.
 • Vasagatan (Zornmuseet–Klockstapeln). Fordonstrafik förbjuden 21/2 kl. 08.00–8/3 kl 24.00.
 • Hamngatan (Moragatan–Vasagatan). Fordonstrafik förbjuden 1/2 kl. 08.00–15/3 kl. 24.00. Gäller inte behörig trafik.
 • Kaplansgatan och Badstugatan (stängd för genomfart vid Vasagatan). Fordonstrafik förbjuden 21/2 kl. 08.00–8/3 kl. 08.00.
 • Vasagatan och Björnramsgatan. Fordonstrafik förbjuden 8/2–11/3.
 • Prostgatan. Infart förbjuden från Älvgatan 23/2 kl. 23.00–6/3 kl. 24.00.

Vägavstängningar Mora (pdf)

Kollektivtrafik och samåkning

Genom att använda kollektivtrafiken eller samåka kan vi tillsammans förbättra trafiksituationen under arrangemanget.

Transportlogistik, Stafettvasan, 4 mars

Det är inte tillåtet att åka bil till växlingen i Hökberg. Överfarterna över Spjutmodammen och Blybergsdammen är helt stängd för biltrafik.

Rekommenderad väg till och från fjällen via riksväg 66
 • Trafik till och från Sälenfjällen hänvisas via Rörbäcksnäs, Torgås, Lv 1047 och Lima Lv 1049.
 • Alternativ väg från Sälenfjällen välj Lv 1051 mot Transtrand.
  – sedan Rv 66 över Malung–Ludvika–Västerås.
  – trafik mot södra Sverige tar Rv 66 över Malung sedan E45 mot Göteborg.
 • Trafikanter till Sälen från Mälardalen väljer Djurås E16 mot Malung och sedan Rv 66 mot Sälen.
 • Trafikanter till och från Idre, Särna och Härjedalen kör via Stöten väg 1054, 1053, Torgås Lv 1047 och Lima 1049.
 • Trafikanter till och från Trysil väljer väg genom Värmland, Stöllet väg 62 (mot E45). Alt. väg 1047 via Rörbäcksnäs, Torgås.
 • Trafikanter från Mora till Sälenfjällen väljer väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen, sedan mot Sälen Rv 66.
Alternativ väg mellan Mora och Sälen under hela Vasaloppets vintervecka

Kör väg E45 mot Malung, ta av mot Venjan/Limedsforsen länsväg 1040, sedan mot Sälen riksväg 66.

 

Tänk på att vara utvilad innan du sätter dig vid ratten. Kör försiktigt!

Vasaloppet, Polisen, Trafikverket och Trafiknämnden i Mora