Trafikregler i samband med Ungdomscykelvasan

Observera att det inte är tillåtet att stanna eller parkera någonstans där tävlingbanan sammanfaller med trafikerad väg. Det finns gott om infarter och Parkeringsfickor längs banan. Vägtrafikförordningen gäller längs hela banan vilket betyder svenska trafikregler gäller till fullo.

Visa hänsyn och följ vakter och funktionärers anvisningar.

Trafikkarta sommarveckan del 1 av 2
Trafikkarta sommarveckan del 2 av 2Trafikkartor – Vasaloppets sommarvecka 2018 (PDF)

Karta vägavstängningar MoraVägavstängningar Mora – cykel 7–14 augusti 2018 (PDF)