Trafikregler i samband med Ungdomscykelvasan

Observera att det inte är tillåtet att stanna eller parkera någonstans där tävlingsbanan sammanfaller med trafikerad väg. Det finns gott om infarter och parkeringsfickor längs banan. Vägtrafikförordningen gäller längs hela banan vilket betyder att svenska trafikregler gäller till fullo.

Visa hänsyn och följ vakters och funktionärers anvisningar.

Information för 2019 kommer att publiceras i slutet av juni.

Trafikkarta sommarveckan del 1 av 2
Trafikkarta sommarveckan del 2 av 2Trafikkartor – Vasaloppets sommarvecka 2018 (PDF)

Karta vägavstängningar MoraVägavstängningar Mora – cykel 7–14 augusti 2018 (PDF)