Aktuell spårprognos, gäller inför helgen den 22-23-24 mars i Vasaloppsarenan

Hela Vasaloppsarenan (förutom Halvvasans sträckning runt Oxbergssjön) kommer att spåras eller har spårats inför helgen.

Sälen (Berga By) – Smågan 11 km: Packad natursnö – preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 20/3.
Smågan – Mångsbodarna 13 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras förmiddagen den 22/3.
Mångsbodarna – Risberg 10 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 20/3.
Risberg – Evertsberg 13 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras förmiddagen den 22/3.
Evertsberg – Vasslan 7 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras förmiddagen den 22/3.
Startplats Oxberg – Vasslan 9 km: Prepareras EJ
Vasslan – Oxberg 8 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras förmiddagen den 22/3.
Oxberg – Hökberg 9 km: Packad natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras förmiddagen den 22/3.
Hökberg – Eldris 10 km: Packad konstsnö/natursnö preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Prepareras förmiddagen den 22/3.
Eldris – Mora skidstadion 6 km: Packad konstsnö/natursnö preparerat med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun)
Mora skidstadion – Mora 3 km: Packad konstsnö/natursnö och prepareras troligen med pistmaskin med möjlighet för skejt och klassisk åkning. (Preparering sköts av Mora Kommun)

Kom ihåg att Vasaloppsarenan är ett naturreservat. Plocka ihop eventuellt skräp och lämna området lika rent och fint som du fann det. Stort tack på förhand!

För mer detaljerad information om spårläget, fungerar bäst på webbläsaren Google Chrome:

Spårstatus just nu i Vasaloppsarenan
skidspår.se

All åkning sker på egen risk.

Kom ihåg att Vasaloppsarenan är ett naturreservat. Plocka ihop eventuellt skräp och lämna området lika rent och fint som du fann det. Stort tack på förhand!

Hur ofta prepareras spåret?

Vasaloppsspåret är öppet för skidåkare hela vintern och om snötill-
gången är tillräcklig spåras sträckan Sälen-Mvinter_spar_sol_himmel_1350x690ora inför varje helg under vintern, så länge snötillgången år tillräcklig och med eventuella undantag exempelvis på grund av kraftigt snöfall.

Arbetet under vinterhalvåret genomförs alltid i syfte att optimera förhållandena inför Vasaloppets vintervecka. Det betyder att vissa långsiktiga beslut kan tas med hänsyn till den grund som är avgörande för spårkvaliteten under arrangemangen, vilket kan innebära att spårdragning inte alltid sker tidigt på säsongen.

Vilken sträcka är avgiftsbelagd?

Vasaloppet sköter spårdragning mellan Berga by (Sälen) och Eldris, här är det avgiftsfritt. Mora kommun ansvarar för sträckan Eldris–Zornmuseet. Denna sträcka har belysning och är avgiftsbelagd. Mora kommuns spårkort säljs i Hemusgården via biljett automat och online på Mora kommuns hemsida. Under Vasaloppets vintervecka tar Vasaloppet över ansvaret för hela spårsträckningen, och då krävs ingen spåravgift.

Köp spårkort – Mora kommun

Under både vinter och sommar är det viktigt att hålla sig till de utmärkta lederna när du rör dig i spåret. Loppens sträckningar skiljer sig på vissa ställen mot ledernas sträckning, och du kan alltså inte cykla, springa eller vandra exakt samma sträckor som under arrangemangen. Vi ber alla vara uppmärksamma på att banarbeten kan förekomma!

Skidåkning under Vasaloppets vintervecka

Under Vasaloppets vintervecka gör vi nya spår inför varje lopp under kvällen/natten mot startmorgonen. De dagar som vi inte har lopp gör vi också spår och de är öppna för träning och ingen avgift krävs. För träning de dagar då lopp körs är det bäst att välja de avsnitt av spåret där tävling inte pågår för tillfället.