Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du gör en omkörning! Var lyhörd på bakomvarande cyklisters tillrop. Exempel på tillrop kan vara: ”Håll till höger” och ”Kommer vänster!” Vasaloppets satsning för säkrare cykling heter Cykla Säkert – där kan du få värdefulla tips och lära dig mer om din och andras säkerhet i spåret.

Cykla säkert

Reptider

Av säkerhetsskäl finns så kallade reptider vid våra kontroller, ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet och busstransport ordnas då till Mora. Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Evertsberg 16.45
Hökberg 18.40

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns sju stycken officiella kontroller. Glutenfria Vasaloppsbullar finns i begränsat antal. Vid alla kontroller, förutom i Hökberg, finns passeringskorridorer för de som inte vill stanna. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.

Vi hjälper till med reparationer vid alla kontroller längs banan. Faktura för eventuellt material skickas till dig efter loppet. Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning – servering kontroller (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.