Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i den grupp den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt. Läs mer på respektive loppsida.

Vi tillämpar seedning i följande lopp och klasser:
  • Cykelvasans tävlingsklass (grupp 1-3 + grupp 4 från Cykelvasan tidigare år).
  • Cykelvasans tävlingsklass för damer.
  • Cykelvasans motionsklass (grupp 8, 12, 16, 20, 24 och 28).
  • Cykelvasan Öppet Spår och Cykelvasan 45 startgrupp efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
  • Cykelvasan 30 är ett motionslopp och där får man startgrupp efter när man anmält sig.

Seedning i Cykelvasan 90, tävlingsklass

I Cykelvasan 90 kan man seeda sig till grupp 1–4 i tävlingsklass (led 4 kan man endast seedas till från våra egna lopp). Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp (se nedan) och är giltiga tre år bakåt i tiden. Seedningen grundar sig även på resultat från andra seedningsgrundande lopp.  Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar samt vilka kriterier och lopp som gäller.
Nyhet: Nu kan du seeda sig till Cykelvasans elitled, som är längst fram i startgrupp 1.

Placeringarna nedan är det enda seedningsgrundande underlag vi använder oss av till Cykelvasans elitled.

  • Placering, 1–10, Cykelvasan 90, 2016.
  • Placering, 1–10, Totalställningen i Långloppscupen efter deltävling 7, Finnmarksturen 2017
  • Placering, 1–10, Grenserittet 2017
  • Placering, 1–10, Totalställningen i Swe-Cup (landsväg) efter deltävling 5, Ringenloppet 2017

Dagarna före loppet tar vi fram en lista på vilka som får starta i elitledet. Vid sen anmälan säg till vid tävlingsexpedition när du hämtar ut din nr-lapp att du går under dessa kriterier, så skriver vi upp dig på listan.

Seedning i Cykelvasan 90, motionsklass

Startgruppsindelningen i motionsklassen bygger på ranking av resultat från tidigare år. Resultat från Cykelvasans lopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Startfältet byggs gruppvis framifrån: deltagare med de snabbaste tiderna står i grupp 5, som är motionsklassens första grupp. Deltagare utan tidigare resultat placeras efter anmälningsdatum i grupperna efter de rankade åkarna. De rankade åkarna brukar i regel fylla de första 38 grupperna.

Genom att delta i något seedningsgrundande lopp kan du även i motionsklassen förbättra din startposition. Du kan seeda dig till startgrupperna 8, 12, 16, 20, 24 och 28 i motionsklassen, i mån av plats i dessa startgrupper.

Så går det till

Har du tidigare resultat från våra lopp sker seedningen automatiskt. Deltar du i ett annat lopp måste du själv skicka in dina resultat. Dina resultat från Cykelvasans lopp är giltiga tre år bakåt i tiden. För övriga seedningslopp gäller resultat från samma år. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast två veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig, och vi seedar dig till rätt led i mån av plats.

Skicka in din seedning via blanketten här nedan. Eller skicka in ditt resultat till seedning@vasaloppet.se

Vi har många som skickar mejl om seedning till oss. Har du inte fått något bekräftelsemejl på att seedningen är gjord innan du kommer till oss, så får du göra din seedning på plats vid tävlingsexpeditionerna i Sälen eller Mora. (uppdaterat 2017-05-23)

SEEDNINGSBLANKETT (pdf)
Öppettider Vasaloppets tävlingsadministration (Öppettider uppdateras under juni)

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp är Cykelvasan 90, Cykelvasan Öppet Spår, Cykelvasan 45 och de lopp som ingår i svenska Långloppscupen, Mitsubishi MTB Challenge, samt övriga lopp listade i vår förteckning.

Loppförteckning rekommenderade seedningslopp

Kriterier tävlingsklass

För att delta i tävlingsklass krävs ett resultat från Cykelvasans lopp (angivna ovan) eller annat seedningsgrundande lopp som är bättre än våra maxtider angivna i tabellen nedan. I tävlingsklass måste deltagare inneha en tävlingslicens samt medlemskap i en godkänd cykelklubb enligt Svenska cykelförbundets regler.

Deltagare från övriga Nordiska länder behöver tävlingslicens utfärdat i sitt hemland. Har man inte det finns möjlighet att lösa endagarslicens på plats, i samband med att du hämtar din nummerlapp vid tävlingsexpeditionen i Mora eller Sälen. Länder utanför Norden behöver komplettera sin tävlingslicens med en skriftlig tillåtelse av sitt nationscykelförbundet enligt UCI paragraf 1.2.052. Läs mer på UCI:s webbplats.

www.uci.ch

Kriterier motionsklass

För att delta i motionsklass krävs ej tävlingslicens eller medlemskap i cykelklubb.
Första startgrupp för motionsklass är grupp 5.

Seeda dig till andra loppseedningslopp_cykelvasan90_birken-grenserittet

Cykelvasan 90 är ett seedningslopp till Grenserittet och Birkebeinerrittet.

www.birkebeiner.no
www.grenserittet.com