Spårstatus i Vasaloppsarenan 16 februari 2018

Rapporten uppdateras inför varje helg.

Sälen (Berga By) – Mångsbodarna: Natursnö, preparerat fredag eftermiddag och prepareras lördag morgon, med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Mångsbodarna- Risberg: Natursnö, preparerat fredag eftermiddag med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Risberg – Evertsberg: Natursnö, preparerat fredag eftermiddag med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Evertsberg – Vasslan: Natursnö, preparerat fredag med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Startplats Oxberg – Vasslan (Halvvasan): Natursnö, preparerat fredag förmiddag med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Vasslan – Oxberg: Natursnö, preparerat fredag förmiddag med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Oxberg – Hökberg:  Natursnö, preparerat fredag med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Hökberg – Eldris: Konstsnö, preparerat fredag med fina förutsättningar skejt och klassisk teknik. Spårat med pistmaskin.

Eldris – Mora: Konstsnö och natursnö med fina förutsättningar för skejt och klassisk teknik, prepareras enligt Mora Kommuns spårschema

 

 

 

För mer detaljerad information om spårläget:

Spårstatus just nu i Vasaloppsarenan
skidspår.se

vinter_spar_sol_himmel_1350x690Hur ofta prepareras spåret?

Vasaloppsspåret är öppet för skidåkare hela vintern och om snötillgången är tillräcklig spåras sträckan Sälen-Mora inför varje helg under vintern, så länge snötillgången år tillräcklig och med eventuella undantag exempelvis på grund av kraftigt snöfall. Arbetet under vinterhalvåret genomförs alltid i syfte att optimera förhållandena inför Vasaloppets vintervecka. Det betyder att vissa långsiktiga beslut kan tas med hänsyn till den grund som är avgörande för spårkvaliteten under arrangemangen, vilket kan innebära att spårdragning inte alltid sker tidigt på säsongen.

Vilken sträcka är avgiftsbelagd?

Vasaloppet sköter spårdragning mellan Berga by (Sälen) och Eldris, här är det avgiftsfritt. Mora kommun ansvarar för sträckan Eldris–Zornmuseet. Denna sträcka har belysning och är avgiftsbelagd. Mora kommuns spårkort säljs i receptionen på Mora Simhall samt online. Under arrangemangen tar Vasaloppet över ansvaret för hela spårsträckningen.

Köp spårkort – Mora Kommun

Skidåkning under Vasaloppets vintervecka

Under arrangemanget är alla skidspår öppna för träning och ingen avgift behövs. Det är dock viktigt att visa hänsyn och hålla koll på tävlande och loppdeltagare så att man inte är i vägen. För träning är det bäst att välja de avsnitt av spåret där tävling inte pågår för tillfället.

Under både vinter och sommar är det viktigt att hålla sig till de utmärkta lederna när du rör dig i spåret. Loppens sträckningar skiljer sig på vissa ställen mot ledernas sträckning, och du kan alltså inte cykla, springa eller vandra exakt samma sträckor som under arrangemangen. Vi ber alla vara uppmärksamma på att banarbeten kan förekomma!