Pressmeddelanden

 • The 10th anniversary Cykelvasan 90 is fully booked

  The tenth Cykelvasan will run on Saturday, August 11, 2018 along the classic Sälen–Mora stretch. Today, this year's Cykelvasan 90 became fully booked – which means 13,000 registered. The race filled up almost two months earlier than last year, cementing its position as the nation's biggest cross-country bike race. Meanwhile there are almost 2,500 places left in the popular Cykelvasan Öppet Spår.

 • 10-årsjubilerande Cykelvasan 90 är nu fulltecknad

  Den tionde Cykelvasan 90 avgörs lördag 11 augusti 2018 i den klassiska sträckningen mellan Sälen och Mora. I dag blev årets upplaga av Cykelvasan 90 fulltecknad – vilket innebär 13 000 anmälda. Loppet blev fullt nästan två månader tidigare än ifjol och befäster därmed sin position som landets största terränglopp på cykel. Samtidigt finns nästan 2 500 platser kvar i populära Cykelvasan Öppet Spår.

 • Vasaloppet 2019 fully booked – training conditions are already excellent

  Registration for Vasaloppet 2019 opened this Sunday morning. Vasaloppet is now fully booked and, after a few hours, over 30,000 participants have registered for the races in Vasaloppet's Winter Week 2019. For those who want to start ski training in the Vasaloppet Arena there is still plenty of snow and Vasaloppet will be preparing tracks for every weekend as long as the snow supply is there.

 • Vasaloppet 2019 fulltecknat – utmärkta träningsförhållanden redan nu

  På söndagsmorgonen öppnades anmälan till Vasaloppet 2019. Vasaloppet är nu fulltecknat och efter några timmar hade över 30 000 deltagare anmält sig till loppen i Vasaloppets vintervecka 2019. För den som vill åka skidor i Vasaloppsarenan redan nu är det fortfarande mycket gott om snö och Vasaloppet kommer att preparera spåren inför varje helg så länge snötillgången är tillräcklig.

 • Vasaloppet's Winter Week 2018 in numbers – registration for 2019 opens on Sunday

  For the ninth year in a row, over fifty thousand participants managed to complete their Winter Week race. This year 52,912 (counting all five Stafettvasan participants) reached the finish in Mora. Put together, they skied over three million kilometres. 3,928 participants aborted their races, and in total there were 66,700 registered participants, counting the 745 children in Barnens Vasalopp.

 • Vasaloppets vintervecka 2018 i siffror – på söndag öppnar anmälan till 2019

  För nionde året i följd kan Vasaloppet konstatera att mer än femtio tusen deltagare lyckades genomföra sitt lopp i vinterveckan. I år nådde 52912 (inräknat alla fem deltagare i Stafettvasan) målet i Mora. Dessa åkte sammanlagt lite mer än tre miljoner kilometer på sina skidor. 3928 deltagare bröt sitt lopp och totalt räknades 66700 anmälda deltagare in, inräknat 745 deltagare i Barnens Vasalopp.

 • Enervit blir Vasaloppets femte huvudsponsor

  Nu tar Enervit ett stavtag framåt och går in som huvudsponsor till Vasaloppet. Företaget, som grundades i Italien, tillverkar nutrition för idrottsutövare och har samarbetat med Vasaloppet sedan 2009. Från och med sommarveckan 2018 blir de nu en av fem huvudsponsorer.

 • Andreas Nygaard and Lina Korsgren won Vasaloppet 2018

  Vasaloppet 2018 offered exciting upheavals in both the men's and women's class. Norwegian Andreas Nygaard spurted his way to victory ahead of Swedish surprise Bob Impola in the men's class, and Lina Korsgren ended up winning the women's class almost five minutes ahead of Astrid Öyre Slind.

 • Lina Korsgren och Andreas Nygaard vann Vasaloppet 2018

  Vasaloppet 2018 bjöd på spännande omkastningar i både herr- och damklassen. Norrmannen Andreas Nygaard spurtade till seger före svenske överraskningen Bob Impola i herrklassen och Lina Korsgren vann till slut damklassen nästan fem minuter före Astrid Öyre Slind.

 • Vasaloppet 2018 flyttar in i tunnelbanan

  Det är inte på grund av den senaste veckans kyla i Dalarna som Vasaloppet nu flyttar in i kollektivtrafiken i Stockholm, utan tack vare Vasaloppets samarbete med Clear Channel som jobbar med utomhusreklam i stadsmiljö.

Våra huvudsponsorer