Vasaloppets test- och hälsopartners hjälper till att förverkliga drömmen, att klara utmaningen och göra deltagandet till ett positivt äventyr. Framför allt bidrar de till att göra motion och träning både roligare och riktigare. Vasaloppets test- och hälsopartners möter individuella behov på ett sådant sätt att deras kunder får bättre kondition, blir starkare och kommer bättre förberedda till Vasaloppet. Vasaloppets test- och hälsopartners bidrar med tester, träningsprogram och teknikträning för privatpersoner och företag.

Aktivitus Testklinik & Coaching

Med över 10 års erfarenhet är Aktivitus Sveriges ledande aktör inom individuellt anpassade konditionstester och träningsprogram.

partner_aktivitus_test_lopningÄr du cyklist, längdskidåkare, löpare, triathlet eller utövare av någon annan konditionsidrott? I så fall kan Aktivitus hjälpa dig, oavsett nivå, att effektivisera din träning för att nå dina mål. Aktivitus leds av och engagerar personer som är eller varit ledande idrottsutövare inom bland annat längdåkning, cykel, löpning, triathlon och multisport. Detta innebär också att vi ställer mycket höga krav på de tjänster vi levererar till kund. Vi vet vad som fungerar!

Vi effektiviserar din träning genom erfarenhet, vetenskapliga metoder, personligt bemötande, individuell anpassning, fysiologiska tester och analyser.

  • Vi arbetar alltid med ett vetenskapligt och 100 % individanpassat synsätt.
  • Du väljer själv – fysiologiska tester, träningsupplägg, teknikutveckling och/eller personlig coaching.
  • Som kund får du alltid möjlighet till en helhetslösning där vi tar hänsyn till alla bitar när vi hjälper dig att nå dina mål.

Aktivitus testkliniker finns i dagsläget i Göteborg och i Stockholm.
Välkommen att kontakta oss på Aktivitus. Din kondition är vår styrka!

www.aktivitus.se

Avonova Active

Avonova Active arbetar med ett koncept för långsiktigt hälsofrämjande insatser som bygger på tester och analyser av resultaten som hittills endast varit tillgänglig för eliten. Utifrån testresultaten och individens mål utformas individuella hälso- eller träningsprogram. Den som börjar träna efter programmet får kontinuerlig support från kunniga tränare och andra typer av coacher via internet. De använder teknikbaserade tjänster i form av interaktiva träningsprogram och dagböcker kopplad till en internetbaserad community där varje medlem får uppföljning, mervärde och stimulans samt möjlighet att interaktivt kunna följa sin egen utveckling.

partner_aktivitus_cykelAvonova Active vänder sig till en bred grupp av personer. Oavsett vilken nivå man utgår ifrån kan de utveckla individuella träningsprogram så att alla kan nå sina mål genom fysisk aktivitet till att förbättra sin hälsa, motionera eller träna bättre. Detta genom metoder som används inom elitidrott. Är man en person som vill komma igång och rör på sig – då handlar det om vardagsnära aktiviteter som till exempel promenader, cykling och trädgårdsarbete. Är man motionär och motionerar sporadiskt och som vill få motivation och kunskap att utveckla detta, så stöder SSC:s metod även den personen. Vill du veta hur bra du kan bli så kan Avonova Actives metod hjälpa till att maximera effekten av nedlagda timmar, få dig att prestera bättre och nå resultat i tävlingar och andra sammanhang.

Avonova Active vänder sig också till företag och organisationer som vill ta ett nytt grepp om friskvård för personalen och erbjuda ett samlat och stimulerande upplägg som passar både dem som redan tränar och dem som vill komma igång med hälsofrämjande aktiviteter. För detta erbjuder Avonova Active olika tjänster för coaching, rådgivning, kommunikation, träningsstöd och inspiration som utformas individuellt utifrån kundens förutsättningar, behov och ambitionsnivå.

avonovaactive.se

Thorax

Kuri Sweden AB vill ge deltagarna och kunderna en upplevelse kopplat till en långsiktig, framåtskridande effekt på hälsan och träningen. VD Mikael Kulanko och övriga Kuri-tränare och -inspiratörer hjälper till att förverkliga drömmar, att klara utmaningar och göra träningen till ett positivt äventyr. Mikael håller också inspirations föreläsningar inom hälsa och måluppfyllelse. Mikael Kulanko har en lång, dokumenterad och gedigen erfarenhet efter 82 målgångar i Mora (alla loppen 5 år i rad), Nordensköldsloppet 22 mil, Ironman och fem svenska klassiker med mera.

Kuri Sweden AB:s anläggning strax söder om Halmstad bjuder in till gruppträning och företagspass i stakteknik på Thoraxmaskiner. Kuri erbjuder också rullskidträning, löpskola och mtb-träning i grupp. Vi möter individuella behov på ett sådant sätt att kunderna får bättre kondition, blir starkare och kommer bättre förberedda till sina olika lopp och individuella mål. Kundernas hälsa ska beröras och utvecklas både fysiskt, psykiskt och socialt.

www.kuri.se