Hur ofta prepareras spåret?

Vasaloppsspåret är öppet för skidåkare hela vintern och om snötill-
gången är tillräcklig spåras sträckan Sälen-Mvinter_spar_sol_himmel_1350x690ora inför varje helg under vintern, så länge snötillgången år tillräcklig och med eventuella undantag exempelvis på grund av kraftigt snöfall.

Arbetet under vinterhalvåret genomförs alltid i syfte att optimera förhållandena inför Vasaloppets vintervecka. Det betyder att vissa långsiktiga beslut kan tas med hänsyn till den grund som är avgörande för spårkvaliteten under arrangemangen, vilket kan innebära att spårdragning inte alltid sker tidigt på säsongen.

Aktuell spårstatus fredag den 15/2

Sälen (Berga By) – Smågan 11 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 15/2.

Smågan – Mångsbodarna 13 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 15/2.

Mångsbodarna – Risberg 10 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 13/2.

Risberg – Evertsberg 13 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades  13/2.

Evertsberg – Vasslan 7 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning.  Preparerades 13/2.

Startplats Oxberg – Vasslan 9 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 14/2.

Vasslan – Oxberg 8 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 14/2.

Oxberg – Hökberg 9 km: Packad natursnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 15/2.

Hökberg – Eldris 10 km: Konstsnö, preparerat med pistmaskin och ger då möjlighet för skejt och klassisk åkning. Preparerades 15/2.

Eldris – Mora 9 km: Konstsnö, preparering sköts av Mora Kommun.

All åkning sker på egen risk.

Kom ihåg att Vasaloppsarenan är ett naturreservat. Plocka ihop eventuellt skräp och lämna området lika rent och fint som du fann det. Stort tack på förhand!

Vilken sträcka är avgiftsbelagd?

Vasaloppet sköter spårdragning mellan Berga by (Sälen) och Eldris, här är det avgiftsfritt. Mora kommun ansvarar för sträckan Eldris–Zornmuseet. Denna sträcka har belysning och är avgiftsbelagd. Mora kommuns spårkort säljs i Hemusgården via biljett automat och online på Mora kommuns hemsida. Under Vasaloppets vintervecka tar Vasaloppet över ansvaret för hela spårsträckningen, och då krävs ingen spåravgift.

Köp spårkort – Mora kommun

Skidåkning under Vasaloppets vintervecka

Under Vasaloppets vintervecka är skidspåren i Vasaloppsarenan öppna för träning och ingen avgift krävs. För träning är det bäst att välja de avsnitt av spåret där tävling inte pågår för tillfället.

För mer detaljerad information om spårläget:

Spårstatus just nu i Vasaloppsarenan
skidspår.se

Under både vinter och sommar är det viktigt att hålla sig till de utmärkta lederna när du rör dig i spåret. Loppens sträckningar skiljer sig på vissa ställen mot ledernas sträckning, och du kan alltså inte cykla, springa eller vandra exakt samma sträckor som under arrangemangen. Vi ber alla vara uppmärksamma på att banarbeten kan förekomma!