Hur ofta prepareras spåret?

Vasaloppsspåret är öppet för skidåkare hela vintern och om snötill-
gången är tillräcklig spåras sträckan Sälen-Mvinter_spar_sol_himmel_1350x690ora inför varje helg under vintern, så länge snötillgången år tillräcklig och med eventuella undantag exempelvis på grund av kraftigt snöfall.

Arbetet under vinterhalvåret genomförs alltid i syfte att optimera förhållandena inför Vasaloppets vintervecka. Det betyder att vissa långsiktiga beslut kan tas med hänsyn till den grund som är avgörande för spårkvaliteten under arrangemangen, vilket kan innebära att spårdragning inte alltid sker tidigt på säsongen.

Aktuell spårstatus, gäller onsdag 12/12 i Vasaloppsarenan

Startplats Berga By : 2 km spår på startplatsen med förutsättningar för klassisk åkning och skejt.

Vasaloppsarenan i stort: Packad natursnö som det fungerar att skejta på. Ta inte dina bästa skidor om du kan välja då blöta partier kan förekomma och partier med brist på snö finns till och från.

Sälen (Berga By) – Smågan 11 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Smågan – Mångsbodarna 13 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Mångsbodarna- Risberg 10 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Risberg – Evertsberg 13 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Evertsberg – Vasslan 7 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Startplats Oxberg – Vasslan (Halvvasan) 9 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Vasslan – Oxberg 8 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Oxberg – Gopshus 4 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Gopshus – Hökberg 5 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Hökberg – Eldris 10 km: Väntar på snö – Prepareras EJ
Eldris – Låsbåkk (1 km söder Eldris) 1 km: – Snöläggning pågår, åkning undanbedes!
Låsbåkk (1 km söder Eldris) – Mora skidstadion 5 km: spår med förutsättningar för klassisk och skejt.
Mora skidstadion – Mora 3 km: spår med förutsättningar för klassiskt och skejt.

Kom ihåg att Vasaloppsarenan är ett naturreservat. Plocka upp eventuellt skräp och respektera skyltning och stängsel. Stort tack på förhand!

Vilken sträcka är avgiftsbelagd?

Vasaloppet sköter spårdragning mellan Berga by (Sälen) och Eldris, här är det avgiftsfritt. Mora kommun ansvarar för sträckan Eldris–Zornmuseet. Denna sträcka har belysning och är avgiftsbelagd. Mora kommuns spårkort säljs i receptionen i Mora simhall och online. Under Vasaloppets vintervecka tar Vasaloppet över ansvaret för hela spårsträckningen, och då krävs ingen spåravgift.

Köp spårkort – Mora kommun

Skidåkning under Vasaloppets vintervecka

Under Vasaloppets vintervecka är skidspåren i Vasaloppsarenan öppna för träning och ingen avgift krävs. För träning är det bäst att välja de avsnitt av spåret där tävling inte pågår för tillfället.

För mer detaljerad information om spårläget:

Spårstatus just nu i Vasaloppsarenan
skidspår.se

Under både vinter och sommar är det viktigt att hålla sig till de utmärkta lederna när du rör dig i spåret. Loppens sträckningar skiljer sig på vissa ställen mot ledernas sträckning, och du kan alltså inte cykla, springa eller vandra exakt samma sträckor som under arrangemangen. Vi ber alla vara uppmärksamma på att banarbeten kan förekomma!