Längdskidstävlingar

Efter arrangerad tävling

Ifyllt formulär ska skickas till Vasaloppet efter arrangerad tävling.

Formulär för arrangörer av seedningslopp (pdf)

Rullskidstävlingar

Vasaloppet ger, i samråd med Svenska Skidförbundet (SSF), licens för seedningsgrundande rullskidstävlingar.

Kriterierna är giltiga från 2017-04-01, uppdaterade 2023-04-18

Kriterier för licens för seedningsgrundande rullskidstävlingar till Vasaloppet
 • Arrangörsföreningen ska vara medlem i SSF och ansluten till Idrottonline.
 • Tävlingen ska ha arrangerats minst en gång innan ansökan om licens kan göras.
 • Arrangörsföreningen ska vartannat år närvara vid SSF:s arrangörskonferens för långlopp, som arrangeras i samarbete med Vasaloppet.
 • Arrangörsföreningen ska lägga in tävlingen i SSF:s tävlingskalender under evenemangstyp Tävling, Nordisk tävling eller FIS-tävling, samt under tävlingskategori Långlopp från 40 km.
 • Tävlingen ska genomföras på rullskidor med hjul som har ett rullmotstånd på minst 2.
  Tävlingen ska vara minst 40 km lång.
  Tävlingen ska ha minst 70 startande deltagare.
 • Om låneskidor används för en grupp deltagare i tävlingen ska denna grupp starta på en egen starttid, väl avskild från resterande deltagare i tävlingen.
 • Tävlingen ska vara sanktionerad av SSF, resultat- och avgiftsrapporteras enligt SSF:s regler.
 • Resultat ska rapporteras med xml-fil till Vasaloppet för att bli seedningsgrundande.
 • Ansökan om seedningsgrundande tävling ska skickas senast den 29 november årligen till seedning@vasaloppet.se.
 • Licensen delas ut vid årsskiftet inför varje rullskidssäsong.
 • Licensen är giltig i två år. För SM masstart är den giltig i ett år.
 • Maximalt tio licenser kommer att ges (plus en licens för SM masstart långdistans).
 • Vasaloppet skapar seedningstabeller från resultat från seedningsgrundande tävlingar.
 • Resultat från seedningsgrundande rullskidstävlingar kan maximalt användas för seedning till startled 1 i Vasaloppet.

Licenserna ska rotera i landet, och fördelas på flera arrangörer. Det är därför ingen garanti att arrangörer som har licens blir tilldelade licens igen. Arrangörer måste ansöka om ny licens när licensen förfaller, se förfallodatum här nedanför.

 
 

 

 

Rullskidslopp 2022 2023
Skoklosterrullen, Bålsta 3 juni
Nybrorullen, Nybro 10 september 18 juni
Vaajmarathon, Hotagen 12 augusti
Tanumsloppet, Tanum 14 augusti 13 augusti
Alliansloppet, Trollhättan 27 augusti 26 augusti
Värnamorullen, Värnamo 3 september 2 september
Kongevejslöbet, Danmark 11 september 10 september
Båstad-Mölle inställt 16 september
157 XCC Open, Ulricehamn 23 september
Klarälvsloppet, Karlstad 1 oktober
Bessemerrullen, Högbo Bruk 1 oktober datum ej bestämt

 

Sidan uppdaterades den 18 april 2023