Som en del av den svenska folksjälen är Vasaloppet förknippat med odelat positiva värden. Vasaloppet står för värderingar som långsiktighet, målmedvetenhet och hälsa som många vill förknippas med.

Alla våra samarbeten handlar om ömsesidigt utbyte, om att känna efter längst där inne att värderingar och grundsyn stämmer överens. Då blir också samarbetet bra och berikande för alla inblandade. Även för dig som åkare, publik, ortsbo eller intressent på något annat sätt. Gillar du Vasaloppet så gillar du våra samarbetspartners!


Sex frågor till en sponsor

Vi på Vasaloppet har ställt sex frågor till en av våra sponsorer. Claes Seldeby, vd för Ahlsell, berättar varför de valt att samarbeta med oss.

Namn: Claes Seldeby, vd
Företag: Ahlsell Sverige AB
Sponsorskap: Värd för Öppet Spår, Vasakvartetten och Vasastafetten
Sponsor sedan: 2018

Varför har Ahlsell valt att samarbeta med Vasaloppet?
Vi tror att Vasaloppet kan ge oss en arena för att bygga samarbeten samt ge oss en plattform för en hälsosam rörelse, både internt bland våra medarbetare, men också med kunder och leverantörer. Vasaloppet är ett klassiskt svenskt evenemang som numera erbjuder ett stort utbud av olika skid-, cykel- och löplopp under hela året. Det gör att det finns utmaningar som passar de flesta. Eftersom det är ett så välkänt evenemang som de flesta har mycket positiva associationer till så det är enkelt att skapa engagerande aktiviteter. Vi vill på så sätt göra det enklare att flytta relationsbyggande aktiviteter från krogen till skogen!

Vad är det bästa med ert samarbete med Vasaloppet?
Att få samarbeta med en så klassisk institution som Vasaloppet känns fantastiskt. Båda verksamheterna har lång tradition och en stark förankring i framförallt Sverige. Vi tycker att det som Vasaloppet står för speglar mycket av den värdegrund som vi har inom Ahlsell. Vi har genom vårt samarbete med Vasaloppet haft möjlighet att på ett roligt och inspirerande sätt aktivt arbeta med att lyfta hälsofrågan. Vi vill som arbetsgivare verka för ett liv i rörelse för våra anställda. Jag är övertygad om att vi kan spela en viktig roll genom att visa var vi står när det gäller fysisk aktivitet och därigenom uppmuntra våra anställda till ett hälsosammare liv. Genom träning och fysisk aktivitet får vi energifyllda medarbetare som trivs och presterar.

Är era medarbetare involverade i samarbetet på något sätt?
Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare och många eldsjälar i hela företaget från hela landet. Många åker skidor eller springer själva, andra hjälper till inför och under arrangemangen. I vår Morabutik finns många som kan Vasaloppet utan och innan och som ställer upp som funktionärer både för Ahlsell och för Vasaloppet.

Vilka förväntningar har ni på Vasaloppets vintervecka 2020?
Vi hoppas såklart på stor uppslutning, bra valla, medvind och vackert väder. För varje år har engagemanget bland våra medarbetare och kunder ökat, så även till vinterveckan. Vi kommer totalt sett att samla över 200 åkare till de olika loppen. Jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa medarbetare, kunder och andra samarbetspartners under veckan.

Vilka företag skulle ni vilja utmana i till exempel Stafettvasan, Vasakvartetten eller Vasastafetten?
På Ahlsell har vi inlett ett långsiktigt arbete med att jobba för en hållbar arbetsmiljö och nu vill vi få med oss ännu fler på vår hälsosamma resa. Därför utmanar vi nu inte bara våra medarbetare utan också dotterbolag, kunder, leverantörer och branschkollegor att hänga med oss ut i spåret.

Vilka av Vasaloppets lopp är populärast inom ert företag?
Ahlsell har delvis valt att fokusera på de lopp vi är värdar för, det vill säga Vasakvartetten och Vasastafetten på sommaren, och Öppet Spår under vintern – men även Stafettvasan på vinterveckan drar folk. Att få dela upplevelsen med ett lag är lite extra roligt. I vinter kommer nog stafetten dessutom vara lite extra underhållande eftersom jag och min ledningsgrupp, som en följd av en förlorad vadslagning, kommer att åka Stafettvasan iförda smurfdräkter – till mångas stora glädje.

Utöver skid- och löploppen har vi även ett stort gäng cykelentusiaster i företaget som gärna åker Cykelvasan. Kort och gott, det finns något för alla!