Vasaloppet.TV

Sändningar från Vasaloppets senaste arrangemang finns på vår egen tv-kanal, Vasaloppet.TV.

Vasaloppet.TV

Vasaloppet på Facebook

Under Vasaloppets sommarvecka 2017 kunde du, för första gången, följa alla lopp direkt på Vasaloppets Facebook-kanal. Sändningarna finns att se på vår sida på Facebook.

Vasaloppet på Facebook

Vasaloppet på Youtube

Via vår Youtube-kanal kan du se målgångar och inslag från Vasaloppet 2008 och fram till Vasaloppets vintervecka 2017.

Vasaloppets Youtube-kanal