IVSCE, har anordnats sedan 2004. Det första studentutbytet ägde rum i Asahikawa, Japan. 2009 var Vasaloppet i Sverige värd för utbytet. Då deltog Changchun, Kina, för första gången med en grupp ledare och ungdomar.

Sedan 2009 äger studentutbytet rum vartannat år, en vecka i början av augusti. Upp till sex studenter i åldern 16–19 år och två ledare från varje land får delta. Arrangören står för kostnader för lokala resor, mat och boende från ankomst till avresa. Majoriteten av deltagarna, i synnerhet ledarna, ska ha någon anknytning till Vasaloppsorganisationen i varje land.

År 2017 arrangerade Vasaloppet i Sverige det tionde utbytet.

Historik
Deltagare från IFK Mora och Sälens IF
De internationella Vasaloppen

Historik

Under en IVSCE-konferens 2002 i Asahikawa, Japan, beslutade de tre länderna USA, Sverige och Japan att etablera ett utbytesprogram för studenter. Utbytet skulle genomföras årligen, alternera mellan länderna och programmet skulle baseras på Vasaloppsarrangemangen i de tre länderna.

Det var en grupp bestående av Ulf Hållmarker, ordförande i Vasaloppets styrelse, Ingrid Andersson, funktionärsrepresentant i IFK Mora Idrottsallians, och Inger Löfgren och Monica Eriksson, Vasaloppet, som möjliggjorde IVSCE, i samarbete med IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF.

Det första utbytet hölls i Asahikawa, Japan, 2004. Changchun, Kina, deltog för första gången 2009.

 • 2019 – Changchun, Kina
  4–12 augusti
  Deltagare från Sverige:  Wilma Björkman, Elsa Hårrskog, Gustav Björklund, IFK Mora.  Jennie-Lee Burmansson, Lucas Söderberg, Jenny Persson, Sälens IF.
  Ledare:  Per Holm, IFK Mora och  Ingemar Simonsson Sälens IF.
 • 2017 – Mora, Sverige
  7–13 augusti
  Deltagare från Sverige: Emelie Brudin, Moa Sjösten Andersson, Alva Mjöberg, IFK Mora. , Jennie-Lee Burmansson, Lucas Söderberg, Lina Eriksson, Sälens IF.
  Ledare: Gunnel Söderberg, Maria Gustafsson, Gun-Britt Cristoferson, Ulrika Hugerth, Johan Trygg, Calle Sköld, Christina Sköld Westling, Carola Landmark Jonestål och Ingemar Simonsson.
 • 2015 – Mora, USA
  31 juli–8 augusti
  Alla fyra internationella Vasaloppskommuner var representerade med såväl ungdomar som ledare . Deltagare från Sverige: Emma Frost, Ewelina Grannas och Nils Augustsson, IFK Mora. Calle Sköld, Hugo Atterlid och Ludvig Lifvendahl, Sälens IF.
  Ledare: Olle Andersson, Gun-Britt Cristoferson och Ingemar Simonsson.
 • 2013 – Ashaikawa, Japan
  29 juli–5 augusti
  Deltagare från Sverige: Olle Zander, Elin Beronius och Frida Ljunggren, IFK Mora. Greta Nilsson, Hanna Persson och Elias Eriksson.
  Ledare: Karl-Erik Palm och Ingemar Simonsson.
  Deltagande med ungdomar och ledare från Sverige, Kina och Japan. USA kunde inte delta.
 • 2011 – Changchun, Kina
  30 juli–7 augusti
  Deltagare från Sverige: Isabel Jansson, Felicia Ahlbin och Tim Shorter, Sälens IF. Viktoria Stärner, Matilda Melin och Johan Gunnars, IFK Mora.
  Ledare: Ingrid Andersson, Olle Andersson och Ingemar Simonsson.
  För första gången genomförande i IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF:s regi sedan Vasaloppskommunerna avvecklat sina ekonomiska bidrag och Vasaloppet avvecklat sitt administrativa stöd. Ingrid Andersson var en viktig ideellt verksam ”motor” i arbetet.
  Det blev ett mycket bra värdskap med stora upplevelser. Boende i familj som under tidigare IVSCE. Deltagande ungdomar och ledare från Sverige, Japan och Kina. USA hade meddelat att de inte kunde delta.
 • 2009 – Mora, Sverige
  29 juli–6 augusti
  Deltagande ungdomar från USA, Japan, Kina och Sverige. Administrerades av Vasaloppet i samverkan med de tre Vasaloppskommunerna. Många värdfamiljer i Mora var involverade. Utflykter inom Malung-Sälen, Älvdalen och Mora.
 • 2008 – Mora, USA
  4–12 augusti
  Deltagare från Sverige: Erik Frost och Emil Pettersson, Mora. Marie Larson och Kristina Lycke, Malung-Sälen. Linn Backlund och Ida Martinsson, Älvdalen.
  Ledare: Inger Löfgren och Robin Johansson.
  Administrerades av Vasaloppet i samverkan med de tre Vasaloppskommunerna. Del av vänortsutbyte mellan Mora och berörda orter. Deltagare från Sverige, USA och Japan.
 • 2007 – Ashaikawa, Japan
  29 juli–7 augusti
  Deltagare från Sverige: Oscar Trygg och Hanna Hult Skogs, Mora. Maria Martinsson och Camilla Bergqvist Runesson, Älvdalen. Åsa Lif och Helene Sandbäck, Malung-Sälen.
  Ledare: Inger Löfgren och Jonas Wickström.
  Planen var att Changchun, Kina skulle stå som värdar för IVSCE 2007, men de tvingades att ställa in sitt värdskap. Ashaikawa, Japan tog över värdskapet efter förfrågan. Administrerades av Vasaloppet i samverkan med de tre Vasaloppskommunerna. Del av vänortsutbyte mellan Mora och berörda orter. Deltagare från Sverige, USA och Japan.
 • 2006 – Mora, Sverige
  29 juli–6 augusti
  Deltagande ungdomar från USA, Japan och Sverige. Administrerades av Vasaloppet i samverkan med de tre Vasaloppskommunerna. Värdfamiljer i Mora. Utflykter inom Malung-Sälen, Älvdalen och Mora.
 • 2005 – Mora, USA
  7–17 augusti
  Deltagare från Sverige: Anna Segerström, Mora, Caroline-Westling, Malung-Sälen, Daniel Fagerlund, Malung-Sälen, Kim Svensson, Älvdalen, Johanna Lundhammar, Mora.
  Ledare: Ingrid Andersson och Inger Löfgren.
  Administrerades av Vasaloppet i samverkan med de tre Vasaloppskommunerna. Del av vänortsutbyte mellan Mora och berörda orter. Deltagare från Sverige, USA och Japan.
 • 2004 – Ashaikawa, Japan
  Deltagare från Sverige: Erik Böhlmark, Hanna Svärd, Gustav Hall och Lina Arvidsson, Mora. Jonas Nilsson, Sälen. Jannika Persson och Carina Pettersson, Älvdalen.
  Ledare: Ingrid Andersson och Christer Winbo.
  Det första utbytet hölls i Japan 2004, efter att Mora i Minnesota, USA, ställde in på grund av problem med SARS. Administrerades av Vasaloppet i samverkan med de tre Vasaloppskommunerna. Del av vänortsutbyte mellan Mora och berörda orter. Deltagare från Sverige, USA och Japan.

Deltagare från IFK Mora och Sälens IF

Från 2009 är det IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF som håller i hela utbytet. Deltagarna från IFK Mora Idrottsallians och Sälens IF ska utses med hjälp av medlemsföreningar och sektioner. De kriterier som föreningarna och sektionerna har att utgå från är följande:

 • Deltagaren ska vara 16–19 år.
 • Deltagaren ska vara medlem i Sälens IF eller någon av IFK Moras sex föreningar.
 • Deltagaren ska anses ha potential för att i framtiden bli – eller redan är – en engagerad medlem inom olika uppdrag i föreningarna, eller Vasaloppets organisation. Det kan vara funktionärsjobb, styrelseuppdrag eller andra funktioner inom våra verksamheter.
 • Deltagaren ska anses vara en god representant för Sverige, våra föreningar och Vasaloppet. Vi förväntar oss referenser på de nominerade ungdomarna, till exempel lärare eller andra liknande relationer. Detta för att säkerställa att vi skickar goda och rätt representanter.
 • Deltagaren förbinder sig att förbereda och genomföra en presentation med bildvisning från resan, för ägarföreningarna och Vasaloppet vid maximalt fyra tillfällen.

Deltagaren förväntas presentera ett uppträdande under utbytets sista dagar. Genomgång av detta bör ske innan resan.

De internationella Vasaloppen

 • Vasaloppet i Mora, Sverige, grundades 1922.
 • Vasaloppet i Mora, Minnesota, USA, grundades 1973.
 • Vasaloppet i Asahikawa, Japan, grundades 1981.
 • Vasaloppet i Changchun, Kina, grundades 2003.

Vasaloppsorganisationen i Sverige var mycket aktiv och delaktig i grundandet och utvecklingen av de övriga Vasaloppen. En utgångspunkt var att bidra till utveckling av längdskidåkningen i allmänhet, och arrangemangen på dessa orter i synnerhet. I samband med arrangemangen har olika slag av idrottsliga, kulturella och sociala utbytesaktiviteter ägt rum genom åren.