Från 1922 till 1946 hölls högtiden på söndagseftermiddagen eller kvällen efter loppet, och från 1947 till 2011 på lördagskvällen. Sedan 2012 hålls högtidsfesten i Mora kyrka på fredagskvällen före loppet. 2005 var man dock i Mora Parken eftersom kyrkan renoverades.

I samband med högtiden i kyrkan krönes kranskullan och högtidstalet hålls. (Invigningen av hela Vasaloppets vintervecka sker sedan 2019 i Älvdalens kyrka kvällen före Tjejvasan. Då krönes även årets kransmas.)

Listan över Vasaloppets högtidstalare är lika lång som den över Vasaloppets segrare. Den förste högtidstalaren 1922 har ofta räknats som redaktör Anders Pers, Vasaloppets idégivare. Men det stämmer inte riktigt. Enligt samtida uppgifter var det kaptenen (sedermera majoren) och idrottsledaren Ernst Killander, även kallad orienteringens fader, som höll högtidstalet i Mora kyrka på kvällen den 19 mars 1922.

Kapten Killander påpekade i sitt tal bland annat att ”Vasaloppet tillkommit icke blott för att vara en idrottstävling bland de många andra vi ha, utan även i avsikt att fira fädernas minne och för att låta vår egen ungdom giva uttryck av kraft och uthållighet, värdiga de första vasalöparnas efterkommande, samt för att mana kommande släkten till stordåd”. (Källa: Boken ”Det första Wasaloppet”.)

Däremot höll Anders Pers efter högtidsfesten i kyrkan ett föredrag för folkmassorna som samlats vid Gustav Vasa-statyn senare på kvällen, när även prisutdelningen genomfördes. Han sade bland annat att: ”Därtill samlas människorna i samhällen och leva under ökade bekvämligheter, som sätta släktets spänstighet och styrka i fara… Denna fara för veklighet, för svaghet och urartning har framkallat ropet på idrotten, som en medveten strävan att bibehålla och öka släktets styrka och spänstighet.” Redan där formulerade han det som Vasaloppet verkar för i dag hundra år senare – nämligen ett friskare Sverige!

Anders Pers son, redaktören Anders Yngve Pers, talade 1966 och sonsonen (och redaktören!) Anders H Pers talade 1992. Många andra prominenta personer har talat i Mora kyrka genom åren: Präster, biskopar, författare, journalister, militärer, ministrar, ämbetsmän och företagsledare har hållit högtidstalet. Det är sju dalalandshövdingar, fem ordföranden i Svenska skidförbundet, fyra Vasaloppsvinnare samt fyra olympiska guldmedaljörer (Sven Thofeldt, Assar Rönnlund, Lars Frölander och Anja Pärson). Sist men inte minst: Carl XVI Gustaf har varit högtidstalare vid två tillfällen, först i egenskap av kronprins 1973 och sedan som konung 2004.

Vasaloppets högtidstalare sedan 1922

1922 Ernst Killander, kapten och idrottsledare
(Tidigare har det antagits att den som höll högtidstalet i kyrkan 1922 var Anders Pers, Vasaloppets idégivare och redaktör för Vestmanlands Läns Tidning – men det har nu visat sig inte vara korrekt. Ernst Killander häll högtidstalet i kyrkan. Däremot höll Anders Pers ett föredrag senare på kvällen vid Gustav Vasa-statyn i samband med prisutdelningen. Se ovan.)
1923 Carl Svedelius, rektor
1924 K A Reimer, komminister
1925 Per J Gyberg, pastor
1926 Erik Hillerström, teologie licentiat
1927 C G Ekman, statsminister
1928 Rurik Holm, doktor
1929 Otto Bolling, hovpredikant
1930 Erik Hillerström, komminister
1931 Samuel Gabrielsson, kyrkoherde
1932 inställt
1933 E G C Brandt, doktor
1934 inställt
1935 Petrus Enwall, rektor
1936 G Grefberg, pastor
1937 Per Johannes, folkskollärare
1938 Bernhard Eriksson, landshövding Kopparbergs län
1939 Harry Blomberg, författare
1940 Sten Selander, poet
1941 Folke Bernadotte, greve
1942 Samuel Norrby, komminister
1943 John Cullberg, biskop Västerås stift
1944 Yngve Häckner, advokat
1945 Torsten Tegnér, redaktör Idrottsbladet
1946 Matts Ridderstedt, komminister
1947 Karl Hirén, komminister
1948 Axel Calleberg, folkskoleinspektör
1949 Erik Hillerström, kyrkoherde
1950 Elof Ehnmark, radiochef
1951 Aron Borelius, filosofie doktor
1952 Rune Lindström, författare
1953 Mats Ridderstedt, kyrkoadjunkt
1954 Erik Hellerström, rektor
1955 Nils Stenberg, riksdagsman
1956 Anders Olsson, talman
1957 Sigge Bergman, ordförande i Svenska skidförbundet
1958 Erik Sandberg, rektor
1959 K G Larring, sekreterare
1960 Torsten Wiklund, idrottsdirektör
1961 Gunnar Rosendahl, kyrkoherde
1962 Glen Åkerlund, kyrkoherde
1963 Sven Silén, biskop Västerås stift
1964 Tage Erlander, statsminister
1965 Mats Ridderstedt, kyrkoherde
1966 Anders Yngve Pers, chefredaktör Vestmanlands Läns Tidning
1967 Stig Synnergren, general
1968 Bror von Vegesack, överste
1969 Carl Person, rikspolischef
1970 Arne Jägmo, ordförande Svenska skidförbundet
1971 Karl Fritiofson, landshövding Skaraborgs län
1972 Magnus Rundblom, kyrkoherde
1973 Carl Gustaf, kronprins, och Marc Hodler, ordförande Internationella skidförbundet
1974 Ove Rainer, generaldirektör Posten
1975 Olof Sundby, ärkebiskop
1976 Sven ”Plex” Petersson, TV-journalist
1977 Bengt Olsson, landshövding Kopparbergs län
1978 Bo Turesson, kommunikationsminister
1979 Ola Ullsten, statsminister
1980 Lars-Gunnar Björklund, marknadsdirektör Tipstjänst
1981 Ingvar Gullnäs, landshövding Kopparbergs län
1982 Sven Thofeldt, överste
1983 Sven Larsson, ordförande Svenska skidförbundet
1984 Åke Strömmer, redaktör
1985 Ingemund Bengtsson, talman
1986 Tony Hagström, generaldirektör Televerket
1987 Lilly Hansson, landshövding Kopparbergs län
1988 Georg Andersson, bitr arbetsmarknadsminister och invandrarminister
1989 Gerth Karlsson, ordförande Sveriges turistråd
1990 inställt
1991 Claes-Bertil Ytterberg, biskop Västerås stift
1992 Anders H Pers, huvudredaktör Vestmanlands Läns Tidning
1993 Gunnar Björk, landshövding Kopparbergs län
1994 Assar Rönnlund, segrare Vasaloppet 1967
1995 Per-Anders Örtendahl, generaldirektör Vägverket
1996 Lars Anell, direktör Volvo
1997 Sven von Holst, marknadsdirektör Stora
1998 Anders Blomqvist och Örjan Blomqvist, segrare Vasaloppet 1988
1999 Carl-Eric Stålberg, ordförande Svenska skidförbundet
2000 Lars Stanghed, vd IBM
2001 Christer Ulfbåge, TV-journalist, och Lars Frölander, olympisk guldmedaljör
2002 Christer Gruhs, chefredaktör Dalarnas Tidningar
2003 Ingrid Dahlberg, landshövding Dalarnas län
2004 Carl XVI Gustaf, H.M. Konungen
2005 Henry Sténson, informationsdirektör Ericsson
2006 Ulf Hållmarker, landstingsdirektör Dalarna
2007 Johan Ekesiöö, vd IBM
2008 Maria Norrfalk, landshövding Dalarnas län
2009 Eva Hamilton, vd Sveriges Television
2010 Mats Årjes, ordförande Svenska skidförbundet
2011 Johan Cederlund, museidirektör Zornmuseet
2012 Prins Carl Philip, H.K.H.
2013 Anja Pärson, f.d. alpin skidåkare och olympisk guldmedaljör
2014 Johan Frost, funktionär IFK Mora
2015 André Pops, programledare Sveriges Television
2016 Daniel Tynell, Vasaloppssegrare 2002, 2006 och 2009
Se talet på vasaloppet.TV
2017 Eva Svensson, kranskulla 2007
Se talet på vasaloppet.TV
2018 Kalle Zackari Wahlström, programledare och träningsinspiratör
2019 Jenny och Susanna Kallur, träningsinspiratörer och f.d. häcklöpare
Se talet på vasaloppet.TV
2020 Jacob Hård, TV-journalist
Se talet på vasaloppet.TV
2021 Stephan Wilson, tv-profil och träningsinspiratör
Se talet på vasaloppet.TV
2022 Prins Carl Philip, H.K.H.
Se talet på vasaloppet.TV
2023 Afaf Radhison, projektledare för integrationsprojekt inom idrotten hos RF-SISU
Se talet på vasaloppet.TV
2024 Henrik Norman, skådespelare och barnbarnsbarn till Anders Pers d.ä.
Se talet på vasaloppet.TV

 

 

Sidan uppdaterades 2024-03-13