Åren 2012–2022 sammanställde Vasaloppet en särskild faktaguide, som presenterades varje år inför Vasaloppets vintervecka.

Faktaguiden 2022, som går att läsa här ovan, var på 148 sidor och innehöll fakta, rekord, statistik, listor, citat, kuriosa och en mängd annat ur Vasaloppets välfyllda och mångskiftande historia. Faktaguiden riktade sig i första hand till media och dem som berättar om och rapporterar inför och från Vasaloppets olika arrangemang. (Notera att pressläggningsdatum för faktaguiden 2022 var 2021-12-22.)

Trevlig läsning!

Föregående års faktaguider:

2021 >
2020 >
2019 >