Elit och motionärer åker tillsammans och färden går från Berga by i Sälen, 90 kilometer ner mot publikens jubel och den klassiska målportalen i Mora.