Vasaloppsspåret ringlar sig fram genom det vackra naturreservatet Vasaloppsarenan, från Sälen i väst till Mora i öst, förbi de kända kontrollerna. Sträckan består av tre leder som är tillgängliga året om. Vasaloppsleden för vandring eller löpning, Cykelvasaleden för cykling och under vinterhalvåret Vasaloppsspåret med preparerade längdskidspår. På sidan Vasaloppsarenan kan du läsa mer om utbudet längs sträckan samt mer om de sju klassiska Vasaloppskontrollerna längs spåret.

Vasaloppsarenan >

Under både vinter och sommar är det viktigt att hålla sig till de utmärkta lederna när du rör sig i spåret. Loppens sträckningar skiljer sig på vissa ställen mot ledernas sträckning, och du kan alltså inte cykla, springa eller vandra exakt samma sträckor som under arrangemangen då Vasaloppsarenan till viss del utgörs av privat tomtmark. Vi ber även alla vara uppmärksamma på att banarbeten kan förekomma!

Skidspår under vinterhalvåret

Vasaloppsspåret är öppet för skidåkare hela vintern och om snötillgången är tillräcklig spåras sträckan Sälen–Mora inför varje helg under perioden december–mars. Arbetet under vinterhalvåret genomförs alltid i syfte att optimera förhållandena under Vasaloppets vintervecka. Det betyder att vissa långsiktiga beslut kan tas med hänsyn till den grund som är avgörande för spårkvaliteten under arrangemangen, vilket kan innebära att spårdragning inte alltid sker tidigt på säsongen.

vinter_spar_sol_himmel_1350x690Hur ofta prepareras spåret?

Spårning av hela den 90 kilometer långa sträckan sker inför varje helg hela vintern, så länge snötillgången är tillräcklig och med eventuella undantag exempelvis på grund av kraftiga snöfall. Vid snöfall under lördag kommer spårning även ske på utvalda sträckor tidigt söndag morgon (ex. Evertsberg–Mora).

På sidan Aktuell spårstatus hittar du senaste informationen om spårprepareringen.

Vilken sträcka är avgiftsbelagd?

Vasaloppet sköter spårdragning mellan Berga by i Sälen och Eldris. Den sträckan är det avgiftsfri. Mora kommun ansvarar för sträckan Eldris–Zornmuseet. Denna sträcka har belysning och är avgiftsbelagd. Mora kommuns spårkort säljs i receptionen på Mora simhall och online. Under arrangemangen tar Vasaloppet över ansvaret för hela spårsträckningen.

Köp spårkort – Mora Kommun

Skidåkning under Vasaloppets vintervecka

Under arrangemangen är alla skidspår öppna för träning. Det är dock viktigt att visa hänsyn för andra åkare, och vara uppmärksam så man inte hindrar tävlande. För träning är det bäst att välja de avsnitt av spåret där tävling inte pågår för tillfället.