Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Gemensam start kl 08.00. Insläpp till led 1–9 öppnar kl 05.30. Insläpp till led 10 öppnar kl. 05.00. Du måste vara på plats i ditt startled senast kl. 07.45. Viss kö kan uppstå, var ute i god tid!

Om du har seedat dig är din seedning registrerad i chippet som läses av vid insläppet till startledet.

Översiktskarta – Startplats Sälen – skidor (PDF)