Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Lämna ditt bagage med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Bagage och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Gemensam start kl. 08.00. Insläpp till led 10 öppnar kl. 05.00. Insläpp till led 1–9 öppnar kl. 05.30. Du måste vara på plats i ditt startled senast kl. 07.45.
Insläpp till elitled kl. 06.30. Du måste vara på plats i ditt startled senast kl. 07.30.
Viss kö kan uppstå, var ute i god tid!

Om du har seedat dig är din seedning registrerad i chipet som läses av vid insläppet till startledet.

Översiktskarta – Vasaloppsstarten, Sälen (pdf – 3 MB)