Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken.

Seedning i Vasaloppet

I Vasaloppet kan man seeda sig till led Elit–9. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp eller på resultat från seedningsgrundande lopp. Saknar du tidigare resultat startar du i led 10. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar samt vilka kriterier och lopp som gäller.

Så går det till

Har du tidigare resultat från Vasaloppet, Öppet Spår söndag, Öppet Spår måndag 90, Vasaloppet 45 eller Tjejvasan sker seedningen automatiskt.

För övriga lopp måste du själv skicka in dina resultat, om det inte sker genom automatisk seedning.

Dina resultat från Vasaloppets lopp och övriga seedningslopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast tre veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör det på plats.

Resultat från lopp de senaste tre åren medför nedflyttning ett led per år. Exempel: Har du ett resultat från ett lopp du åkt ett år som ger startled 7 till Vasaloppet samma år så kan man använda det resultatet för seedning även nästkommande år. Men då ger det i stället startled 8, då resultatet är ett år gammalt. Två år gammalt resultat ger två led bakåt.

Elitled

För att få starta i elitledet krävs att någon av följande punkter är uppfylld:

  • Placering 1–150 från förra årets Vasalopp
  • Seedning från externa seedningslopp under aktuell säsong.

Uppfyller du någon av dessa punkter krävs även godkänd FIS-kod för säsongen.

Automatisk seedning från seedningslopp

För Vasaloppet erbjuder vi automatisk seedning från seedningslopp. Det innebär att du inte behöver skicka dina resultat till oss.

Så här fungerar det

Vid anmälan till ett seedningslopp anger du ditt Vasa-id. Ditt Vasa-id är en personlig kod som är kopplad till din profil, och till din åkhistorik hos Vasaloppet. Du hittar ditt Vasa-id under Min profil när du loggat in på Mina sidor. Har du inget Vasa-id, kontakta vår kundtjänst så ordnar vi det åt dig.

Mina sidor >
Öppettider kundtjänst >