Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt. Läs mer på respektive loppsida.

Vi tillämpar endast seedning i följande lopp och klasser:
 • Vasaloppet (led 0–9)
 • Tjejvasans tävlingsklass (led 0–2)
 • Tjejvasans motionsklass (led 3–4)
 • Nattvasan 90. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
 • Nattvasan 45. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
 • Nattvasan 30. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
 • Öppet Spår. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan. Rangordning till startled efter snabbaste förväntade åktid.
 • Övriga lopp är motionslopp, och där tilldelas man startled efter när man anmält sig.

Vasaloppet 45 är ett undantag där anmälda till Vasaloppet samma år får starta i Vasaloppsledet (led 0).

Seedning i Vasaloppet

I Vasaloppet kan man seeda sig till led 0–9. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp eller på resultat från seedningsgrundande lopp. Saknar du tidigare resultat startar du i led 10. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar samt vilka kriterier och lopp som gäller.

 

Så går det till

Har du tidigare resultat från Vasaloppet, Öppet Spår, Vasaloppet 45 eller Tjejvasan sker seedningen automatiskt.

För vintern 2021 och Vasaåket 90 under dagarna 28 februari, 1 mars, 6 mars och 7 mars samlade vi på oss grundläggande fakta utifrån antal skidåkare i arenan under en och samma dag samt väderförhållanden och skidspårens status. De som åkt Vasaåket 90 någon av dessa dagar och ska delta i Vasaloppet 2022 kommer därför att tilldelas startled automatiskt, grundat på ovan nämnda fakta. Ingen formell seedningstabell från Vasaåket 90 kommer att publiceras.

För övriga lopp måste du själv skicka in dina resultat.

Dina resultat från Vasaloppets lopp och övriga seedningslopp är giltiga tre år bakåt i tiden. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast tre veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör det på plats.

Resultat från lopp de senaste tre åren medför nedflyttning ett led per år. Exempel: Har du ett resultat från ett lopp du åkt ett år som ger startled 7 till Vasaloppet samma år så kan man använda det resultatet för seedning även nästkommande år. Men då ger det istället startled 8, då resultatet är ett år gammalt. Två år gammalt resultat ger två led bakåt.

Automatisk seedning från seedningslopp

För Vasaloppet kan vi nu erbjuda automatisk seedning från seedningslopp. Det innebär att du inte behöver skicka ditt resultat till oss manuellt efter ett genomfört seedningslopp.

Så här fungerar det

1. Vid anmälan till ett seedningslopp anger du ditt Vasa-id. Vasa-id är personligt och du hittar det genom att logga in under Mina sidorAnvändarkonto, Min  profil. Har du inget Vasa-id, kontakta Vasaloppets tävlingsadministration så ordnar vi det åt dig. (Tips! Skriv upp ditt Vasa-id så du har det lättillgängligt i framtiden).

2. Arrangören av seedningsloppet skickar oss sedan en resultatlista innehållande Vasa-id, fullständigt namn och sluttid. När Vasaloppet mottagit resultatlistan läggs de in automatiskt och deltagare tilldelas därefter eventuellt nytt startled.

Om arrangören inte använder sig av automatisk seedning skicka då in ett mejl där du anger ditt Vasa-id, namn, tid, och vilket lopp du åkt till seedning@vasaloppet.se

Öppettider Vasaloppets tävlingsadministration >

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp är Vasaloppet, Öppet Spår, Vasaloppet 45, Tjejvasan samt externa seedningslopp som uppfyller kriterierna nedan. Fullständig förteckning över lopp i Sverige hittar du på www.skidor.com. Kriterier för seedningslopp till Vasaloppet:

 • Loppet ska vara sanktionerat av Svenska Skidförbundet.
 • Loppet ska vara minst 40 km.
 • Loppet ska ha minst 100 startande deltagare för att tabell ska göras.
 • Loppet ska gå i klassisk stil.
 • Loppet ska ha masstart/gruppstart.

skidor.com

Seedningsgrundande tävlingar på rullskidor

skidor.com

Kriterier för utländska seedningslopp

 • Worldloppen, huvudloppen (ej ”öppet spår”, ”halva lopp” eller motsvarande)
 • De norska och finska lopp som är seedningsgrundande hittar du i våra seedningstabeller och i loppförteckningen, se sidan Seedningslopp.
 • Övriga utländska lopp gör vi inga tabeller på, där sker endast bedömning på plats vid seedningen dagarna före Vasaloppet.

Under skidsäsongen samlas Vasaloppets seedningsgrupp varje måndagskväll för att gå igenom helgens resultat. Senast under onsdagen efter varje lopp publiceras en uppdaterad tabell som visar vilka startled resultaten innebär i Vasaloppet.