Vasaloppet har över 15 000 deltagare, och för att fördela dem i starten används seedning.

Vad seedning är och hur det fungerar

Seedning innebär att vi rangordnar deltagarna i loppet efter snabbhet. De som åker snabbast får starta längst fram, och de som åker långsammast startar längst bak. Så blir det färre omkörningar, vilket leder till ett jämnare tempo och färre olyckor. Seedningen baseras på dina tidigare resultat, antingen i våra egna lopp eller i andra seedningsgrundande lopp.
Vid Vasaloppsstarten i Berga by finns elva startled, med elitledet längst fram och led 10 längst bak. Om du saknar tidigare resultat startar du i led 10, men om du fullföljer ett så kallat seedningslopp kommer du att seedas till minst led 9.

Seedningslopp

Att åka ett seedningslopp kan ge både nyttiga erfarenheter inför Vasaloppet och en bättre startposition. En fullständig lista över alla seedningslopp hittar du i vår kalender. Filtrera på Seedningslopp och Skidlopp och tidigare datum för att se samtliga lopp.

Läs mer om seedningslopp >

Resultat och seedningstabeller

I våra seedningstabeller kan du se vad ditt resultat från ett seedningslopp motsvarar för startled i Vasaloppet.

I varje seedningslopp värderas startfältet utifrån hur de tio första åkarna har placerat sig i Vasaloppet de två senaste åren. Denna värdering, tillsammans med vår värdering av det aktuella loppets distans och karaktär, ligger sedan till grund för tidsgränserna i våra seedningstabeller.

Till seedningstabellerna >

Giltighetstid

Seedningsresultat är giltiga i tre år, men devalveras motsvarande ett startled per år. Om du har seedning som räcker till startled 7 i Vasaloppet i år, kan du använda den även nästa år, men då räcker den bara till startled 8. Och vill du använda den om två år får du starta i led 9.

Automatisk seedning från svenska lopp med Vasa-id

I Vasaloppet erbjuder vi automatisk seedning från svenska seedningslopp. Det innebär att du inte behöver skicka dina resultat till oss. När du anmäler dig till ett seedningslopp anger du ditt Vasa-id för att bli seedad automatiskt. Ditt Vasa-id är en personlig kod som är kopplad till din profil och deltagarhistorik hos oss. Du får ditt Vasa-id när du skapar ett konto i samband med anmälan, och du kan hitta det under Mina uppgifter när du är inloggad på Mina sidor.

Skicka in resultat från utländska seedningslopp

Om du vill använda ett resultat från seedningslopp utanför Sverige måste du meddela oss. Skicka då ett mejl till seedning@vasaloppet.se med följande uppgifter: loppets namn, ditt namn, ditt Vasa-id och din tid.

Kontrollera din seedning

Veckan efter loppet sker seedningen, och du kan då se den på Mina sidor. Kontrollera om din seedning är gjord, kontakta annars vår kundtjänst. Skicka då ett mejl till seedning@vasaloppet.se med följande uppgifter: loppets namn, ditt namn, ditt Vasa-id och din tid.

Mina sidor >
Kontakta kundtjänst >

Elitled

För att få starta i elitledet krävs att någon av följande punkter är uppfylld:

  • Placering 1–150 från förra årets Vasalopp
  • Seedning från externa seedningslopp under aktuell säsong.

Uppfyller du någon av dessa punkter krävs även godkänd FIS-kod för säsongen.