Anmälan till Ungdomsvasan den 28 februari 2021 öppnar i september 2020.