Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Vid starterna i Eldris och Hökberg kan du få en säck till dina överdragskläder om du inte har möjlighet att skicka kläderna med dina föräldrar. Skriv ditt startnummer på säcken, säcken transporteras till Mora och du hämtar den vid skidinlämningen efter målgång.

Så här går starten till

Start sker gemensamt klassvis på två platser: i Hökberg och Eldris.

Vid starterna i Hökberg och Eldris har vi fyra olika startfållor (A–D), där vi tillämpar självseedning, det vill säga att man själv uppskattar vilken fålla man ställer sig i enligt våra rekommendationer:
Fålla A: Du som åkt Ungdomsvasan tidigare och placerat dig, eller har ambition, på plats topp 5.
Fålla B: Du som åkt Ungdomsvasan tidigare och placerat dig, eller har ambition, på plats topp 30.
Fålla C: Du som åkt Ungdomsvasan tidigare och/eller är tävlingsåkare.
Fålla D: Du som åker för första gången eller känner att du vill ha gott om utrymme i starten.

Kom i god tid till starten. Starttiderna är med reservation för eventuella ändringar på grund av stort deltagarantal. Insläppet till fållorna öppnar 10 minuter före respektive starttid.

Start Eldris
Klass Starttid Distans Född
H 13–14 10.00 9 km 2007–2008
D 13–14 10.15 9 km 2007–2008
H 11–12 10.30 9 km 2011–2010
D 11–12 10.45 9 km 2011–2010
Start Hökberg
Klass Starttid Distans Född
H 15–16 10.30 19 km 2007–2006
D 15–16 10.45 19 km 2007–2006