Buss till start

Väl på plats vid arrangemanget kan du åka med Vasaloppsbussarna till starten och tillbaka igen efter målgång. Med bussarna kommer du garanterat utvilad och i tid till starten och kan låta bilen stå. Biljetter säljs på vasaloppet.se och vid inpasseringen till bussarna i Mora. Vi rekommenderar förköp för att säkra din plats.

Läs mer och boka >

Trafik och transport

Startgrupp och startnummer

Startgrupper och startnummer tilldelas i början av augusti. Startbevis skickas via e-post i början av augusti.

Påverka din startposition

Din startposition baseras på den förväntade åktiden som du fyller i vid anmälan. Du kan ändra den förväntade åktiden på Mina sidor fram till cirka fyra veckor innan loppet.

Anmälan

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte hämtats ut dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på startplatsen. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider

Chip och nummerlapp