Din anmälan och ditt deltagande

  • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
  • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Du har möjlighet att sälja din startplats. Läs mer på sidan Köpa och sälja startplats.
  • Särskilt om covid-19: Om arrangemangen kommer att påverkas av covid-19 avseende restriktioner, myndighetsbeslut med mera förbehåller vi oss rätten att ändra i bansträckning, datum och tid för genomförande eller övriga förutsättningar för arrangemanget om vi bedömer att så måste ske för att aktuella coronaregler ska kunna efterlevas. Vasaloppet har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgift eller betala skadestånd som kompensation. Om arrangemanget måste ställas in av skäl hänförliga till corona har du rätt att flytta din startplats till nästkommande år.
  • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan, hantera ditt resultat och tillhandahålla Mina sidorvasaloppet.se.

Dina personuppgifter så som namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Vasaloppet till dig som deltagare. Personuppgifterna kommer även att lämnas ut till Vasaloppets samarbetspartner för att dessa ska kunna göra utskick med reklam och information. Antalet tillåtna utskick är begränsat.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet, eller används i andra publika sammanhang. Du kan också meddela oss om du inte önskar reklamerbjudanden eller vill ta del av övrig kommunikation från Vasaloppet och våra partner.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0250-392 00 eller e-post info@vasaloppet.se.

Läs mer om dina rättigheter och vår hantering av dina personuppgifter

 

Observera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor.

Vetenskapliga studier

Deltagarna i Vasaloppets arrangemang blir av och till föremål för medicinsk forskning, främst inom området motion och hälsa. 2003 publicerades till exempel ett arbete med medverkan från Karolinska institutet där man konstaterar att åkare i loppen är friskare och lever längre än andra. Inför sådana registerstudier görs godkännande av det vetenskapliga projektets etik och värde. En fördjupad studie ur hälsoperspektivet är nu åter aktuell och är godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala. Vasaloppets register är för denna typ av studier en tillgång.

Tävlingsregistret samkörs med informationer från register i till exempel sjukvården, försäkringskassan och statistiska centralbyrån. Registerstudier påverkar inte och involverar inte den enskilde åkaren i Vasaloppets arrangemang eller de kontrollpersoner ur befolkningen som väljs ut. Forskare samlar och sammanställer avidentifierad information under sekretess. Resultat presenteras i vetenskapliga tidskrifter och i press. Sammanställningar sker i tabeller och ingen enskild kan identifieras.

För samma forskningsändamål kommer även enkäter att sändas ut via e-post-registret, där mottagaren själv får avgöra om man vill delta. Information om de aktuella studierna kan lämnas av Vasaloppets tävlingsläkare Ulf Hållmarker, ulf.hallmarker@ltdalarna.se.