Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Det är mycket aktivitet i spåret när flera löplopp avgörs samtidigt. Med en blandning av motionärer och elit blir det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Grundregeln är: Håll till höger, spring om till vänster!

Banbeskrivning

Banans underlag består av allt från asfalt, grusväg till mindre stigar. Vissa tekniska partier finns främst i banans inledning. Kuperingen är måttlig under banans första halva, och flack de sista 19 kilometerna. Ultravasan 45 går på 40 km skogsväg eller Vasaloppsspår, 3 km grus och 2 km asfalt.

Sträcka Distans  
Beskrivning
Start Oxberg–Vasslan 7,0 km Lätt kuperad terräng på skogsväg eller Vasaloppsspår de första fem kilometerna. Därefter böljande stigningar de sista två kilometerna mot Vasslan.
Vasslan–Oxberg 8,0 km Några tuffa stigningar med bland annat Lundbäcksbacken upp till Oxberg. Fin fäbodmiljö då Axi kvarn och Björnarvet passeras. Hårt underlag mest på grus, men även asfalt och lite stig.
Oxberg–Hökberg 9,2 km Lätt kuperad terräng i Vasaloppsspår med några slakmotor upp till Gopshusbergets slalombacke. Mest grusunderlag, samt två avsnitt gräs över åkermark in mot Gopshus. Slät fin skogsväg med gruspartier, lätt utför från Gopshus och svagt uppför in mot Hökberg. (Vasaloppsspår)
Hökberg–Eldris 10,2 km Slät fin skogsväg med grusinslag. Utför 1 km i början och sedan flack terräng med ett par mindre uppförsbackar, bland annat när Krångåsens fäbod passeras.
Eldris–Mål Mora 8,9 km Lättlöpt skogsväg och stig med flack kupering förbi Mora skidstadion, Prästholmen, genom campingen, över Auklandbron till upploppet och målet. (Vasaloppsspår)
Banmarkering

Banan är markerad med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att du ska se nästa.

I samband med Vasastafettens växlingszoner finns det två fållor. Du väljer då fållan som är märkt med Ultravasan.

Service vid Vasaloppskontrollerna

  • Längs banan finns tre Vasaloppskontroller där det serveras energi i olika former. Dessutom finns det vätskekontroller cirka var femte kilometer. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.
  • Dala Massageteam erbjuder möjlighet till en kortare massage i Hökberg.
  • Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga Vasaloppskontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Reptider

För din säkerhet finns så kallade reptider vid vissa kontroller – ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet. Busstransport ordnas då till målet i Mora.

Passerar du kontrollerna inom loppets reptider kommer du att få fullfölja loppet.

Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Hökberg 17.00
Eldris 18.30

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka klockan 20.30.