Eftersom loppet är i fri stil så finns både pistad skejtyta och två klassiska spår längs hela banan. Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn.

Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår, och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen till mål. Grundregeln är: Håll till höger, åk om till vänster!

Service vid Vasaloppskontrollerna

Vid kontrollerna Hökberg och Eldris finns vatten och sportdryck för självbetjäning i egen behållare.

Se den detaljerade kartan för mer information.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Reptider

För din säkerhet finns en så kallade reptid vid en kontroll – ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till kontrollen måste du bryta loppet. Busstransport ordnas då till målet i Mora.

Passerar ni kontrollen inom loppets reptid kommer ni att få fullfölja loppet.

Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Hökberg 05.00

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka en brytbuss vid närmaste kontroll. Funktionär tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora.

Sjukvårdspersonal finns vid start och i mål. Övrig sträckning bemannas med mobila sjukvårdsteam. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Om en deltagare i ett lag väljer att bryta loppet finns möjlighet för den andra deltagaren att fullfölja loppet. Läs mer under Tävlingsregler på sidan Om loppet.

Om loppet >

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka klockan 08.00.