Eftersom loppet är i fri stil så finns både pistad skejtyta och två klassiska spår längs hela banan. Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn.

Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår, och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen till mål. Grundregeln är: Håll till höger, kör om till vänster!

Service vid Vasaloppskontrollerna

Vid kontrollerna Hökberg och Eldris finns det vatten och sportdryck för påfyllning i egen behållare (självbetjäning).

Innehållsförteckning livsmedel (PDF)

Reptider

För din säkerhet finns en så kallade reptid vid en kontroll – ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till kontrollen måste du bryta loppet. Busstransport ordnas då till målet i Mora.

Passerar du kontrollen inom loppets reptid kommer du att få fullfölja loppet.

Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Hökberg 05.00

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka en brytbuss som finns vid kontrollerna i Oxberg, Hökberg och Eldris. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka kl. 08.00.