Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Lämna ditt bagage med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Bagage och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Första start är klockan 08.30. Startfållan öppnar klockan 07.30.

Mellan klockan 08.30 och 08.50 är det öppet spår-start, det vill säga att du startar när du vill under den tiden. Din tid startar när du passerar startlinjen.

Översiktskarta – Startplats Oxberg (pdf – 2 MB)