Trailvasan 10 är vårt kortaste löplopp.

Banbeskrivning

Läs mer >

Tävlingsregler

Trailvasan 10 är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras.

Minimiålder

Du får delta i loppet från året du fyller 11 år.

Maxtid

Målet stänger kl. 21.00.

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets sommarvecka. Blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Du får slänga skräp:

  • i soptunnorna vid Vasaloppets kontroller
  • i de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
  • där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.