Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid tävlingsexpeditionen i Mora. Tävlingsexpeditionens öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider >