Startnummer

Startnummer tilldelas i början av augusti.

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla våra deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte är uthämtade dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på startplatsen. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider

Elitservice

Information skickas ut cirka två veckor före loppet till deltagare som placerats i elitledet av tävlingsledningen.