Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Det är mycket aktivitet i spåret när flera löplopp avgörs samtidigt. Med en blandning av motionärer och elit blir det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Grundregeln är: Håll till höger, spring om till vänster!

Banbeskrivning

I samband med Vasastafettens växlingszoner finns det två fållor, du väljer då fållan som är märkt med Ultravasan. Banan är tydligt märkt med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att löparen hela tiden har ögonkontakt med banmärkningen.

Banans underlag består av allt från asfalt, grusväg till mindre stigar. Vissa tekniska partier finns främst i banans inledning. Kuperingen är måttlig under banans första halva, och flack de sista 19 kilometerna.

Läs mer >

Reptider

För din säkerhet finns så kallade reptider vid vissa kontroller – ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet. Busstransport ordnas då till målet i Mora.

Passerar du kontrollerna inom loppets reptider kommer du att få fullfölja loppet.

Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Mångsbodarna 08.50
Risberg 10.40
Evertsberg 12.50
Oxberg 15.20
Hökberg 17.00
Eldris 18.30

Service på våra Vasaloppskontroller

  • Längs banan finns sju Vasaloppskontroller där det serveras energi i olika former. Dessutom finns det vätskekontroller cirka var femte kilometer. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.
  • Dala Massageteam erbjuder möjlighet till en kortare massage i Evertsberg och Hökberg.
  • Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga Vasaloppskontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.