Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Det är mycket aktivitet i spåret när flera löplopp avgörs samtidigt. Med en blandning av motionärer och elit blir det extra viktigt med god samverkan löpare emellan. Grundregeln är: Håll till höger, spring om till vänster!

Banbeskrivning

Banans underlag består av allt från asfalt, grusväg till mindre stigar. Vissa tekniska partier finns främst i banans inledning. Kuperingen är måttlig under banans första halva, och flack de sista 19 kilometerna.

Ladda ner gps-fil

Bansträckning Ultravasan 90
(komprimerad mapp med kmz-fil)

Sträcka Distans  
Beskrivning Stigning
Start Sälen–Smågan 11,2 km Efter starten går spåret på fin skogsväg längs Västerdalälven, korsar landsvägen och fortsätter på skogsväg med grusinslag, cirka 3 kilometer upp till Vasaloppets högsta punkt. Därifrån på skogsväg vidare på slingrande och bitvis stenig stig längs Vasaloppsleden i några kilometer.De sista 2 kilometer in mot kontrollen i Smågan består av grusväg.
Smågan–Mångsbodarna 14,3 km Slingrande terrängstig med inslag av spånglöpning över myrar i 10 km. Grusväg 4,5 kilometer i början och på slutet. 51 m
Mångsbodarna–Risberg 10,8 km Lätt utför i blockstensterräng på slingrande och bitvis stenig stig i 4,5 kilometer till Tennäng. Därefter tuff löpning på bark och grus uppför slakmotan till Risbergs fäbod, med avslutande kilometern på fin stig utför i fäbodmiljö. (Vasaloppsspår och Vasaloppsled)
Risberg–Evertsberg 12,4 km Kuperad skogsterräng, varav 7 kilometer längs slingrande cykelstig på grus. De vackra Evertsbergssjöarna passeras. (Vasaloppsspår och Vasaloppsled)
Evertsberg–Oxberg 15 km Första delen lätt utför till Vasslan, sedan några tuffa stigningar med bland annat Lundbäcksbacken upp till Oxberg. Fin fäbodmiljö då Axi kvarn och Björnarvet passeras. Hårt underlag mest på grus, men även asfalt och lite stig. (Vasaloppsspår och Vasaloppsled) 115 m
Oxberg–Gopshus 4,5 km Lätt kuperad terräng i Vasaloppsspår med några slakmotor upp till Gopshusbergets slalombacke. Mest grusunderlag, samt två avsnitt gräs över åkermark. (Vasaloppsspår) 33 m
Gopshus–Hökberg 4,7 km Slät fin skogsväg med gruspartier, lätt utför i början och svagt uppför andra halvan. (Vasaloppsspår) 43 m
Hökberg–Läde 4,7 km Slät fin skogsväg med grusinslag. Utför en kilometer i början och sedan flack terräng med ett par mindre uppförsbackar. (Vasaloppsspår)
Läde–Eldris 5,5 km Slät fin skogsväg i flack terräng, med några svaga motlut bland annat när Krångåsens fäbod passeras.
Eldris–Mål Mora 8,9 km Lättlöpt skogsväg och stig med flack kupering förbi Mora skidstadion, Prästholmen, genom campingen, över Auklandbron till upploppet och målet. (Vasaloppsspår)
Banmarkering

Banan är markerad med orangefärgade snitslar, kompletterade med röda pilskyltar. Snitslarna är utsatta så att du ska se nästa.

I samband med Vasastafettens växlingszoner finns det två fållor. Du väljer då fållan som är märkt med Ultravasan.

Service vid Vasaloppskontrollerna

Längs banan finns sju Vasaloppskontroller: Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris.

  • Vid kontrollerna serveras dryck och energi i olika former. Dessutom finns det vätska cirka var femte kilometer. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.
  • I Evertsberg har du möjlighet att hämta ut din påse som du skickat från Sälen med ombyte mm. Den fraktas sedan ner mot Mora.
  • Dala Massageteam erbjuder möjlighet till en kortare massage i Evertsberg och Hökberg.
  • Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Reptider

För din säkerhet finns så kallade reptider vid vissa kontroller – ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet. Busstransport ordnas då till målet i Mora.

Passerar du kontrollerna inom loppets reptider kommer du att få fullfölja loppet.

Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Mångsbodarna 09.20
Risberg 11.10
Evertsberg 13.20
Oxberg 15.50
Hökberg 17.20
Eldris 19.00

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka klockan 20.30.