Här hittar du information om parkering under Vasaloppets arrangemang. Vissa av parkeringarna är avgiftsbelagda. Du får gärna betala via Swish, kostnaden är 30 kr.

Rekommendationer för dig som följer deltagare med bil

Många anhöriga och vänner vill följa utvalda deltagare på plats. Det är ofta mycket trafik på vägarna under våra lopp så tänk på att vara ute i god tid. En bra tumregel är att lägga på en timme på din resplan. Samåk gärna!

Mellan Sälen och Mora finns sju officiella Vasaloppskontroller. Vid kontrollerna ber vi dig att vara uppmärksam samt att följa skyltning och våra parkeringsvakters instruktioner.

Parkeringar

Startområde Sälen
Här finns parkering på ett flertal ställen. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Startområde Oxberg
Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Kontroll Smågan
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljande kan inte besöka denna kontroll.

Kontrollerna Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg , Hökberg och Läde
Parkeringsmöjligheter finns. Följ skyltar och parkeringsvakternas anvisningar så hittar du bästa platsen.

Kontroll Eldris
Här finns inga parkeringsmöjligheter. Publik och medföljare kan inte besöka denna kontroll.

  • Vasastafetten: Varje lag har en passersedel för att laget ska kunna ta sig till växlingen.
  • Ultravasan 90 och Ultravasan 45: Varje deltagare i elitledet har en passersedel för att eventuellt serviceteam ska kunna ta sig till kontrollen. (Passersedeln ska placeras väl synlig i framrutan på bilen.)

Centrala Mora
I Mora och dess närområde finns gott om parkeringsplatser. Följ anvisningarna på plats. För personer med rörelsehinder finns två parkeringsplatser i målområdet, och anpassade läktare på båda sidor om upploppet.
Kommunens parkeringsavgifter gäller.