För att värna om miljön och undvika köer rekommenderar vi alla deltagare att ta bussen till startplatsen. Tar du bussen så kan du vara säker på att komma i tid till start. I Vasastafetten ingår busstransport i deltagaravgiften för 1:a och 2:a sträckans deltagare. Observera även att 2:a sträckans deltagare måste åka arrangörsbuss till Smågan.

Information för sommaren 2022 kommer att publiceras i juni 2022.

Transporter för deltagare

Sträcka 1 – till start

Buss från målet i Mora till starten i Sälen kl. 06.45.

Efter växling

Buss från Smågan tillbaka till Sälen, eller buss med möjlighet till avstigning i Mångsbodarna, Evertsberg eller vid målet i Mora. Obligatorisk bussresa från Smågan eftersom biltrafik till och från Smågan inte är tillåten. Bussarna avgår löpande när de fylls

Sträcka 2 – till växling

Obligatorisk bussresa från starten i Sälen till Smågan kl. 08.40. Buss går från målet i Mora till starten i Sälen kl. 06.45. (samma buss som deltagare på sträcka 1 åker).

Efter växling

Buss från Mångbodarna tillbaka till Sälen. Första bussavgång sker efter att hälften av lagen har växlat. Sista och andra bussavgång sker när sista laget på sträcka 2 inkommit.

Alternativt buss från Mångsbodarna med möjlighet till avstigning i Evertsberg eller vid målet i Mora. Deltagaren kan också ansluta till sitt lag efter växling.

Sträcka 3–10

Laget sköter själv sina transporter till och från sträcka 3–10. Möjlighet att åka buss från Evertsberg till Sälen finns. Första bussavgång sker efter att hälften av lagen har växlat. Sista och andra bussavgång sker när sista laget på sträcka 4 inkommit.