Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med din väska, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Startled kommer att tilldelas i februari.

Första start är kl. 07.00. Startfållorna för alla leden öppnar 06.00. I detta lopp har vi gruppstarter och grupperna startar var tionde minut, med cirka 1000 – 1500 deltagare per grupp. Din tid startar när du passerar startlinjen. Det gäller inte de som kör Försvarsmaktsvasan, här har alla samma starttid.
Startpositionen i Öppet Spår är baserad på den förväntade åktiden som du fyllde i vid anmälan. Vid sen anmälan eller sent byte blir man placerad i de senare startleden. Rangordning till startled efter snabbaste förväntade åktid.

Klass Startled Startnummer Starttid
Tävling 90 km 0 Försvarsmaktvasan 07.00
Motion 90 km 1 07.00
2 07.10
3 07.20
4 07.30
5 07.40
6 07.50
7 08.00–08.15

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Översiktskarta – Startplats Sälen – skidor (PDF)