Respekt i spåret

Det ska vara en fest för alla att färdas mot Mora och därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du gör en omkörning! Var lyhörd på bakomvarande cyklisters tillrop. Exempel på tillrop kan vara: ”Håll till höger” och ”Kommer vänster!” Vasaloppets satsning för säkrare cykling heter Cykla Säkert – där kan du få värdefulla tips och lära dig mer om din och andras säkerhet i spåret.

Föråkare: Omedelbart före tätklungan kör en motorcykel.

Cykla säkert

Service på våra Vasaloppskontroller

Längs Vasaloppsspåret finns tre stycken officiella kontroller. Vi hjälper till med cykelservice vid alla kontroller längs banan. Där kan du få hjälp med enklare reparationer såsom laga punktering, laga kedjan, laga bromsar.  Du betalar antingen med swish eller mot faktura i efterhand. Du behöver bara betala för delarna som krävs för att laga din cykel. Justeringar och andra  arbetskostnader kostar inget. 

Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet. Vid kontrollerna i Oxberg och Eldris, men inte i Hökberg, finns passeringskorridorer för de som inte vill stanna och äta eller dricka.

Tekniska zoner – I anslutning till samtliga kontroller finns en markerad yta på cirka 5 gånger 10 meter på vänster sida i åkriktningen. Denna yta utgör teknisk zon.

Langning – Langning av dryck får ske längs hela banan med undantag för inne i kontrollerna och sista 1000 meterna före mål. All langning ska ske från höger sida i åkriktningen. Langningspersonal på kontrollerna langar flaskor till de första.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (PDF)

Om du tvingas bryta

Om du bryter ditt lopp måste du alltid uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka kl.18.00.