Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk. Vasaloppet ansvarar inte för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Olycksfall

Vid olycksfall ska du göra en skadeanmälan till Folksam.

Anmälan hos Folksam

  • Har du tecknat försäkringen Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor, ersätts olycksfall av denna försäkring i första hand. Läs mer om försäkringarna längre ner.
  • Är du medlem i en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, och är anmäld i föreningens namn, ersätts du av idrottsföreningens försäkring i andra hand.
  • Har du inte tecknat Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, eller Folksam Motionsloppsförsäkring Stor, och inte är medlem i och anmäld för en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet, träder Vasaloppets olycksfallsförsäkring in.

Förlust eller skada

  • Vasaloppet täcker inte kostnad för förlust eller skada på egendom.
  • Anmäl förlust eller skada till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. För utrustning med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat försäkring.

Folksam Motionsloppsförsäkring Bas

Folksam Motionsloppsförsäkring Bas är en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna när du anmäler dig till något av våra lopp. I försäkringen ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller under resan till och från loppet, under själva vistelsen på orten och under själva loppet.

Med försäkringen kan du få hela anmälningsavgiften tillbaka om du inte kan starta i loppet på grund av skada eller sjukdom. Du måste kunna visa upp ett läkarintyg som styrker orsaken. Folksam Motionsloppsförsäkring Bas kostar 155 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. Försäkringen gäller ett år från det datum den tecknas.

När du tecknar försäkringen får du inte ha en känd skada eller sjukdom som redan vid köptillfället omöjliggör start. Även utländska deltagare kan teckna Folksam Motionsloppsförsäkring Bas.

Har du tecknat Folksam Motionsloppsförsäkring Bas och blir sjuk eller skadad och inte kan ställa upp i loppet anmäler du detta till Folksam.

Anmälan hos Folksam

Folksam Motionsloppsförsäkring Stor

Folksam Motionsloppsförsäkring Stor är i grunden samma försäkring som Folksam Motionsloppsförsäkring Bas, men med tillägget att du är olycksfallsförsäkrad även under all träning i Sverige inför loppet. Denna försäkring är särskilt efterfrågad av motionärer som inte är medlemmar i någon förening och via den har en idrottsförsäkring.

Folksam Motionsloppsförsäkring Stor kostar 275 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. Försäkringen gäller ett år från det datum den tecknas.

Läs mer om Folksam Motionsloppsförsäkring Bas och Folksam Motionsloppsförsäkring Stor på Folksams webbplats.

folksam.se/forsakringar