Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Lämna ditt bagage med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Bagage och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Startled tilldelas i februari.

Första start är kl. 06.50. Startfållorna till alla led öppnar kl. 06.00. I detta lopp har vi gruppstarter och grupperna startar var tionde minut, med cirka 1000–1500 deltagare per grupp. Din tid startar när du passerar startlinjen. Det gäller inte Försvarsmaktsvasan, där alla har samma starttid.

Startpositionen baseras på den förväntade åktiden som du fyllde i vid anmälan. Vid sen anmälan, eller sent byte, blir du placerad i de senare startleden. Snabb förväntad åktid ger tidigt startled.

Klass Startled Startnummer Starttid
Tävling 90 km 0 Försvarsmaktsvasan 06.50
Motion 90 km 1 07.00
2 07.10
3 07.20
4 07.30
5 07.40
6 07.50
7 08.00

Fler starttider aktiveras vid behov.

Översiktskarta – Vasaloppsstarten, Sälen (pdf – 3 MB)