Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i ditt bagage. Observera att det inte finns någon dusch efter mål.

Lämna ditt bagage vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna ditt bagage vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Ditt bagage transporteras till målområdet i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Startled tilldelas i februari.

Första start är kl. 06.50. Startfållorna till alla led öppnar kl. 06.00. I detta lopp har vi gruppstarter och grupperna startar var tionde minut, med cirka 1000–1500 deltagare per grupp. Din tid startar när du passerar startlinjen. Det gäller inte Försvarsmaktsvasan, där alla har samma starttid.

Startpositionen baseras på den förväntade åktiden som du fyllde i vid anmälan. Vid sen anmälan, eller sent byte, blir du placerad i de senare startleden. Snabb förväntad åktid ger tidigt startled.

Klass Startled Startnummer Starttid
Tävling 90 km 0 Försvarsmaktvasan 06.50
Motion 90 km 1 07.00
2 07.10
3 07.20
4 07.30
5 07.40
6 07.50

Fler starttider aktiveras vid behov.

Översiktskarta – Startplats Sälen (pdf)