Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Lämna ditt bagage med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Bagage och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Tjejvasans tävlingsklass startar kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut.

Tävlingsklass
Insläpp till startled Elit, 1A, 1B och 2 sker 60 minuter före start. Till startled Elit, 1A och 1B sker insläppet från sidan, längst fram på startfältet. Insläpp till led 2 sker från fålla A, längst bak i startfältet.

Motionsklass
Insläpp till startled sker 45 minuter före respektive start. Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled. Din tid startar när du passerar startlinjen.

Start-
led
Klass Start-
tid
Insläpp
till
startled
Fålla
Elit Tävling 09.00 08.00 Elit
1A Tävling 09.00 08.00 1 A
1B Tävling 09.00 08.00 1 B
2 Tävling 09.00 08.00 A
3 Motion 09.15 08.30 B
4 Motion 09.30 08.45 C
5 Motion 09.45 09.00 A
6 Motion 10.00 09.15 B
7 Motion 10.15 09.30 C
8 Motion 10.30 09.45 A
9 Motion 10.45 10.00 B
10 Motion 11.00 10.15 C
11 Motion 11.15 10.30 A
12 Motion 11.30 10.45 B
13 Motion 11.45 11.00 C
14 Motion 12.00 11.15 A

Fler starttider aktiveras vid behov.

Översiktskarta – Startplats Oxberg (pdf – 2 MB)