Så gör du med ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i din väska eller ryggsäck. Lämna din väska med ombyteskläder vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna din väska vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Plastsäcken kan även lämnas innan du går in i startledet, då lämnar du den tillsammans med din väska.

Väskor och överdragskläder transporteras till dusch och omklädning i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Tjejvasans tävlingsklass, led Elit, 1A, 1B och 2, startar kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut, det sista ledet startar kl. 12.45.

Tävlingsklass
Insläpp till startled Elit, 1A och 1B sker från sidan, längst fram på startfältet. Insläpp till led 2 sker från fålla A, längst bak i startfältet. Insläpp till startled Elit, 1A, 1B och 2 sker 90 minuter före start.

Motionsklass
Insläpp till startled sker 45 minuter före respektive start. Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled. Din tid startar när du passerar startlinjen.

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Startled Klass Starttid Insläpp till startled Fålla
Elit Tävling 09.00 07.30 Elit
1A Tävling 09.00 07.30 1
1B Tävling 09.00 07.30 1
2 Tävling 09.00 07.30 A
3 Motion 09.15 08.30 B
4 Motion 09.30 08.45 C
5 Motion 09.45 09.00 A
6 Motion 10.00 09.15 B
7 Motion 10.15 09.30 C
8 Motion 10.30 09.45 A
9 Motion 10.45 10.00 B
10 Motion 11.00 10.15 C
11 Motion 11.15 10.30 A
12 Motion 11.30 10.45 B
13 Motion 11.45 11.00 C
14 Motion 12.00 11.15 A
15 Motion 12.15 11.30 B
16 Motion 12.30 11.45 C

Denna tabell gäller vid fulltecknat lopp. Om loppet inte blir fulltecknat blir det färre startgrupper, och tidigare sista starttid.

Översiktskarta – Startplats Oxberg – skidorÖversiktskarta – Startplats Oxberg – skidor (PDF)