Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre, vilket minskar olycksrisken.

Seedning i Tjejvasan

I Tjejvasan kan man seeda sig till led 1B och 2 i tävlingsklass samt till led 3 och 4 i motionsklass. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra skidlopp (se tabell nedan) eller på resultat från seedningsgrundande lopp. Om du inte seedar dig tilldelas du startled efter anmälningsdatum.

Så går det till

Har du tidigare resultat från våra skidlopp sker seedningen automatiskt. För övriga lopp måste du själv skicka in dina resultat. Skicka ditt Vasa-id, namn, tid, och vilket lopp du åkt till seedning@vasaloppet.se.

Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast två veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör seedningen på plats vid våra tävlingsexpeditioner.

Dina resultat från Vasaloppets skidlopp och övriga seedningslopp är giltiga två år bakåt i tiden.

Öppettider Vasaloppets tävlingsadministration >

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp till Tjejvasan är Tjejvasan, Vasaloppet 30, Öppet Spår, Vasaloppet och Vasaloppet 45, samt lopp som uppfyller vissa kriterier.

Kriterier för seedningslopp till Tjejvasan:

  • Loppet ska vara sanktionerat av Svenska Skidförbundet
  • Loppet ska vara minst 15 km
  • Loppet ska gå i klassisk stil.

Längst ner på sidan finns kommande seedningslopp listade. En fullständig lista över alla seedningslopp hittar du i vår kalender. Filtrera på Seedningslopp och Skidlopp och tidigare datum för att se samtliga lopp.

kalender >

Resultat från Tjejvasan är seedningsgrundande till Vasaloppet.

Seedningstabell

Seedningstabell från våra skidlopp från vintern 2022 och 2023.
Observera att alla tider är maxtider.

Lopp Led 1B Led 2 Led 3 Led 4
Vasaloppet 2022–2023 7.30 8.30 8.45 13.00
Öppet Spår 2022–2023 7.00 7.20 8.45 13.00
Vasaloppet 45 2022–2023 3.00 3.20 4.00 8.00
Tjejvasan 2022 1.55 2.10 2.42 3.01
Vasaloppet 30 2022 1.55 2.10 2.42 3.01
Tjejvasan 2023 1.58 2.15 2.50 3.05
Vasaloppet 30 2023 1.58 2.15 2.50 3.05

Kriterier tävlingsklass

Deltagare i tävlingsklass måste vara medlem i en svensk skidförening som är ansluten till Svenska Skidförbundet.
För att få starta i elitled och led 1A krävs godkänd FIS-kod för aktuell säsong (oavsett tidigare placering).

För att seedas till elitled krävs någon av följande kriterier:
  • FIS-punkter – 200 eller lägre
  • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att bedöma seedningskriterier för etablerade långloppsåkare som deltar i Ski Classics och som inte har uppnådda FIS-punkter samt andra landslagsåkare (junior och senior) i vintersporter där längdskidåkning ingår som moment.
Seedning till led 1A

För att seedas till led 1A, krävs 200 FIS-punkter eller högre.

Seedning till led 1B och 2

För att seedas till led 1B och 2 krävs maxtider från seedningslopp enligt tabellen. För tider från våra skidlopp, se tabell under Seedningstabell.

Led Maxtid 15 km 20 km
1A Se text ovan
1B 4 min/km 1.00 1.20
2 4,5 min/km 1.08 1.30

Exempel: Åker du ett seedningslopp som är 15 km på 68 minuter (1.08) är kilometertiden 4,5 min/km. Uppfyller du det kan du alltså seeda sig till led 2.

Kriterier motionsklass

Led 3–17 är motionsklass. För seednings till led 3 och 4 krävs maxtider från seedningslopp enligt tabellen. För tider från våra skidlopp, se tabell under Seedningstabell.

Led Maxtid 15 km 20 km
3 5,5 min/km 1.23 1.50
4 6 min/km 1.30 2.00

Om kompisar har hamnat i olika startgrupper är det möjligt att flytta till ett gemensamt startled, ett så kallat kompisled med begränsat antal platser.