Seedning har vi för att skapa bättre rytm och säkerhet i loppen, så att deltagare ska få åka med jämbördiga utifrån varje persons egen kapacitet. När deltagare startar i det led den hör hemma i så blir tempot jämnare och antalet omkörningar färre vilket minskar olycksrisken. Seedningen används endast i vissa lopp och fungerar på olika sätt. Läs mer på respektive loppsida.

Vi tillämpar endast seedning i följande lopp och klasser:
 • Vasaloppet (led 0–9)
 • Tjejvasans tävlingsklass (led 0–2)
 • Tjejvasans motionsklass (led 3–4)
 • Nattvasan 90. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
 • Nattvasan 45. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan.
 • Öppet Spår. Startled efter förväntad åktid. Anges vid anmälan. Rangordning till startled efter snabbaste förväntade åktid.
 • Övriga lopp är motionslopp, och där tilldelas man startled efter när man anmält sig.

Vasaloppet 45 är ett undantag där anmälda till Vasaloppet samma år får starta i Vasaloppsledet (led 0).

Seedning i Tjejvasan

I Tjejvasan kan man seeda sig till led 1A, 1B och 2 i tävlingsklass samt till led 3 och 4 i motionsklass. Seedningen baseras på dina tidigare resultat i något av våra lopp (se nedan) eller på resultat från seedningsgrundande lopp. Annars så tilldelas startled efter anmälningsdatum, dock sker tilldelningen först efter de seedade deltagarna. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar samt vilka kriterier och lopp som gäller.

Hur gör du för att få stå i led 1A?

Man anger sin FIS kod vid anmälan eller om man redan är anmäld till Tjejvasan kontaktar man oss på tävlingsadministration,  så lägger vi till FIS koden i anmälan och ändrar till led 1A. De med placering 31–50 seedas automatiskt in i led 1A.

Du kan inte seeda in dig med resultat från andra lopp till led 1A. Det är endast placering 31–50 från föregående Tjejvasa och de med FIS kod som får stå där. Övriga står i led 1B.

FIS kod har elitaktiva som deltar i nationella och internationella FIS tävlingar.

Så går det till

Har du tidigare resultat från våra vinterlopp sker seedningen automatiskt. För övriga lopp måste du själv skicka in dina resultat. Dina resultat från Vasaloppets lopp och övriga seedningslopp är giltiga två år bakåt i tiden. Vi kan garantera att du blir seedad om du skickar in dina seedningsuppgifter till oss senast två veckor före loppet. Efter det kan vi inte garantera att vi hinner med. Kontrollera därför om seedning skett innan du kommer på plats. Har seedning inte skett tar du med dig resultatlistan från det lopp du vill seeda dig från och gör det på plats.

SEEDNINGSBLANKETT (pdf)

Öppettider Vasaloppets tävlingsadministration >

Seedningsgrundande lopp

Seedningsgrundande lopp är Tjejvasan, Kortvasan/Vasaloppet 30, Öppet Spår, Vasaloppet och Vasaloppet 45 samt externa seedningslopp som uppfyller kriterierna nedan. Fullständig förteckning över lopp i Sverige hittar du på skidor.com.

Kriterier för seedningslopp till Tjejvasan:

 • Loppet ska vara sanktionerat av Svenska Skidförbundet
 • Loppet ska vara minst 15 km
 • Endast lopp i klassisk stil.

skidor.com

Kriterier tävlingsklass

För att seedas till elitled krävs:
 • Placering 1–30 från förra årets Tjejvasa
 • Landslagsåkare (med längdskidsport inkluderat) Senior och junior
 • FIS-punkter – lista tas fram kvällen före loppet av tävlingsledningen
 • Medlemskap i skidförening som är ansluten till Svenska Skidförbundet krävs för att starta i tävlingsklass.
För att seedas till led 1A, krävs:
 • Placering 31–50 från förra årets Tjejvasa.
 • Tjejer som har godkänd FIS kod (betald för säsongen 2020–2021)
 • Maxtiden, min/km avser resultat från externa seedningslopp.
Led Maxtid 15 km 20 km
1A Se text ovan
1B 4 min/km 1.00 h 1.20 h
2 4.5 min/km 1.08 h 1.30 h

Exempel: Åker man ett seedningslopp som är 15 km på 68 minuter (1.08 h) är kilometertiden 4.5 min/km. Uppfyller du det kan du alltså seeda sig till led 2.

Kriterier motionsklass

Led 3–17 är motionsklass.
 • Medlemskap i skidförening krävs inte i motionsklassen.
 • För seednings till led 3 och 4 krävs följande tider från externa seedningslopp:
  (dessa kilometertider gäller inte från våra egna lopp, tabell från våra lopp finns här nedanför)
Led Maxtid 15 km 20 km
3 5.5 min/km 1.23 h 1.50 h
4 6 min/km 1.30 h 2.00 h

Seedningstabell

Seedningstabell från våra egna lopp de senaste två åren inför Tjejvasan. Observera att alla tider är maxtider.

Lopp Led 1 Led 2 Led 3 Led 4
Vasaloppet 2019 8.00 9.00 10.00 13.00
Vasaloppet 2020 8.30 9.30 10.00 13.00
Öppet Spår 2019–2020 6.40 7.10 8.30 13.00
Vasaloppet 45 2019–2020 3.00 3.20 4.10 8.00
Kortvasan 2019 1.55 2.20 2.35 2.50
Tjejvasan 2019 1.55 2.20 2.35 2.50

Seedningstider för led 3 och 4 sätter vi i januari 2021

Lopp Led 1 Led 2 Led 3 Led 4
Vasaloppet 30 2020 1.55 2.20
Tjejvasan 2020 2.10 2.25

 Andra regler i loppet

Om kompisar har hamnat i olika startgrupper finns möjligheten att flytta till ett gemensamt startled, kompisled (begränsat antal platser).
Ovan seedning sker inte per automatik. Du måste höra av dig till Vasaloppets tävlingsadministration.
Damer kan använda Tjejvasan som seedningsgrundande lopp till Vasaloppet.