Ombytes- och överdragskläder

Tänk på att skydda dina ombyteskläder mot väta. Ett bra sätt är att lägga dina tillhörigheter i en påse i ditt bagage. Observera att det inte finns någon dusch efter mål.

Lämna ditt bagage vid lastbilarna på startplatsen innan du går in i startledet. Lastbilarna är skyltade med färg och startnummer. Lämna ditt bagage vid rätt lastbil.

Överdragskläder kan du lägga i plastsäcken, som du fått i ditt startkuvert. Tänk på att inte packa för mycket i plastsäcken, den ska gå lätt att knyta ihop. Lämna säcken i den uppsamlingsfålla som finns vid varje startled i god tid innan starten. Du kan även lämna plastsäcken, tillsammans med ditt bagage, vid lastbilarna innan du går in i startledet.

Ditt bagage transporteras till målområdet i Mora. Skicka inte dina saker med privata transporter.

Så här går starten till

Tävlingsklass

H17–20 startar kl. 08.45. Insläpp till startled H17–20 sker från sidan, längst fram på startfältet, och öppnar kl. 08.00.

Motionsklass

Första start i motionsklassen är kl. 09.00. Därefter startar ett led var 15:e minut.

Det finns tre stora fållor med benämning A, B och C placerade längst bak i startfältet. Där sker insläppet till ditt startled. Insläpp till startled 0–2 öppnar kl. 08.00. Insläpp till övriga startled öppnar 45 minuter före respektive start. Din tid startar när du passerar startlinjen.

Start-
led
Klass Start-
tid
Insläpp
till
startled
Fålla
H17–20 Tävling 08.45 08.00 Elit
0 Motion 09.00 08.00 A
1 Motion 09.15 08.00 B
2 Motion 09.30 08.00 C
3 Motion 09.45 09.00 A
4 Motion 10.00 09.15 B
5 Motion 10.15 09.30 C
6 Motion 10.30 09.45 A
7 Motion 10.45 10.00 B

Fler starttider aktiveras vid behov.

Översiktskarta – Startplats Oxberg (pdf)