Respekt i spåret

Det ska vara njutbart för alla att delta i våra lopp, därför är det viktigt att alla visar hänsyn. Se dig för en extra gång när du byter spår, och lämna det vänstra spåret fritt för omkörning. På så sätt kan alla färdas i sin egen takt hela vägen till mål. Grundregeln är: Håll till höger, åk om till vänster!

Reptider

För din säkerhet finns så kallade reptider vid vissa kontroller – ett klockslag för sista passering. Kontrollen måste lämnas inom 10 minuter efter att reptiden passerat. Om du kommer för sent till en kontroll måste du bryta loppet. Busstransport ordnas då till målet i Mora.

Passerar du kontrollerna inom loppets reptider kommer du att få fullfölja loppet.

Vid extrema förhållanden och ändrade förutsättningar har tävlingsledningen rätt att ändra reptiden.

Kontroll Reptid
Hökberg 13.45
Eldris 16.00

Service vid Vasaloppskontrollerna

Längs Vasaloppsspåret finns två officiella kontroller: Hökberg och Eldris.

  • Vid kontrollerna serveras dryck och energi i olika former. Vad som serveras var hittar du på den detaljerade loppkartan.
  • På kontrollerna erbjuds service med fästvalla samt mindre reparationer av din utrustning.
  • Toaletter och sjukvårdspersonal finns vid samtliga kontroller samt på startplatsen och i målområdet.

Detaljerad loppkarta (pdf)
Innehållsförteckning livsmedel (pdf)

Om du tvingas bryta

Om du bryter loppet måste du uppsöka sjukvårdspersonalen vid närmaste kontroll. De tar hand om ditt chip, rapporterar brytningen och ordnar transport till målet i Mora. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer har rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Målet stänger

Målet i Mora stänger cirka klockan 18.00.