Startgrupp och startnummer

Startgrupper och startnummer tilldelas i början av augusti. Startbevis skickas via e-post i början av augusti.

Så kan du påverka din startposition

Din startposition baseras på anmälningsdatum. Tidig anmälan ger tidig start, och senare anmälan ger senare start.

Hämta ut nummerlapp och chip

Alla deltagare ska bära nummerlapp och chip. Dem hämtar du ut vid någon av våra tävlingsexpeditioner. Nummerlapp och chip som inte hämtats ut dagen före loppet finns i tävlingsexpeditionen på startplatsen. Tävlingsexpeditionernas öppettider hittar du på sidan Öppettider.

Öppettider

Chip och nummerlapp