Nattvasan 45 är ett parlopp där du och en kompis åker tillsammans med andra tvåmannalag. I fristil – skejt eller klassiskt – tar ni er fram i ett mörklagt spår. I ryggsäcken packar ni all den mat och utrustning som ni tror er behöva. Mörkret och tystnaden sluter sig omkring er i samma stund som ni lämnar starten i Oxberg. Sedan är det bara stjärnor och pannlampor som visar vägen.

Tävlingsregler

Nattvasan 45 är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras. Svenska skidförbundets regler för motionslopp gäller.

I Nattvasan 45 åker deltagarna i lag. Varje lag består av två deltagare. Laget ska åka tillsammans av säkerhetsskäl. Det ska inte vara ett längre avstånd än att ni håller uppsikt över varandra. Vid målgång får det vara ett avstånd på maximalt 20 sekunder. Båda deltagarna måste genomföra loppet för att laget ska få en sluttid. Loppet går i fri stil vilket gör det möjligt att välja mellan klassisk skidåkning och skejt. Laget ska gå i mål med samma skidor som de startade med. Det är tillåtet att byta skidor med varandra inom laget och det är även tillåtet att  hjälpa varandra med så kallade repning. Nattvasan 45 är ett motionslopp vilket innebär att ingen segrare koras. Svenska skidförbundets regler för motionslopp gäller.

Svenska skidförbundets webbplats

Tidsstraff vid nedskräpning

Det är tillåtet att slänga skräp på tre olika sätt under Vasaloppets vintervecka. Blir du påkommen med att slänga skräp på annat sätt kan du komma att straffas med ett tidstillägg på 15 minuter.

Du får slänga skräp:

 • i soptunnorna vid Vasaloppskontrollerna
 • i de markerade skräpzonerna mellan varje Vasaloppskontroll
 • där du som deltagare vet att en ledare eller anhörig plockar upp det som du slänger.
Falska personuppgifter

En tävlande kommer automatiskt att diskvalificeras om han/hon deltar i tävlingen under falska uppgifter som falskt namn/falskt tidtagningschip eller utöva osportsligt uppträdande. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera och förbjuda från deltagande om bevis på regelöverträdelse lämnas in efter loppet är klart och efter det att juryn har avslutat sitt arbete.

Utrustningskrav

Det är krav att samtliga deltagare är utrustade med pannlampa samt ryggsäck eller liknande innehållande följande:

 • vindtät jacka och byxa
 • underställströja
 • torr mössa och extra vantar
 • första förband
 • minst 1 liter vätska
 • energibar eller liknande
 • extra batterier till pannlampa
 • behållare för vätska som ni fyller på vid självbemanningsstationerna, kåsa eller liknande. (Vi tillhandahåller inte engångsmuggar.)